Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Grugahalle

Messeplatz 2

45131

View Map

Event description

Description

-Türkçe -


UNIDAY ismi altında icra edilen “Üniversiteliler Günü” dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören kitlemizin en geniş şekliyle bir araya geldiği en büyük etkinliklerimizdendir. 2007’de ‘Gelenek’teki Gelecek’ ile başlayan, 2009’da ‘Yinelemeyen Yenileyemez’, 2011’de ‘Düşlerimiz Maziye Dayanır’, 2014 yılında ‘Düşünce Seyre Düşünce’ sloganı altında dördüncü düzenlenmiş olan UNIDAY, 13 Ekim 2018 tarihinde ‘Bilgiden bilince’ özdeyişi altında beşinci kez icra edilecektir. Kadim geçmişle kurulan bağ ile sağlıklı bir gelecek inşası sağlanabileceğinden dolayı, UNIDAY önemli bir köprü vazifesi oluşturarak gençleri örnek şahsiyetlerle buluşturur. Bu özel günün gündeminde yer alan konuşmacıların tebliğleri, Doğu ve Batı enstrümantal müziğinin ustaları, farklı sanat alanlarından sergiler ve önemli kitapların tanıtımı ile renkli bir program sunulmaktadır.


-English-

Students’ day, referred to as UNIDAY, is one of the events that gather the young members of our community studying in different parts of the world. Starting in 2007 with “The Future in the Tradition” and celebrating the third program “Our dreams go back to the past” in 2011, UNIDAY is organized in 2014 with the subject of “When the thought sets off on the journey.” On October 13, 2018, we will meet for the fifth UNIDAY with the slogan "From knowledge to awareness". Convinced that a healthy relationship with the past will enable a better understanding of the present and facilitate establishing a healthier future, the programme brings students together with some exemplary personalities who can serve them as role models. Colourful program of the day covers presentations of participants, masters of instrumental music of the East and the West, exhibitions of different branches of art and introduction of outstanding books.-Deutsch-

Beim UNIDAY treffen sich Studierende aus verschiedenen Ländern. UNIDAY wurde erstmals 2007 unter dem Slogan „Herkunft ist Zukunft” durchgeführt, 2009 stand es unter dem Motto „Erneuerung durch Erinnerung”. Die dritte Veranstaltung 2011 mit „Absichten gedeihen aus der Rücksicht” und die vierte wurde 2014 unter dem Slogan „Wenn das Denken sich auf den Weg begibt…“ fortgesetzt. Am 13. Oktober 2018 treffen wir uns zum fünften UNIDAY mit dem Slogan „Vom Wissen zum Bewusstsein”.

Mit dem UNIDAY verfolgen wir das Ziel, zwischen der Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln. Wir bieten Studierenden die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und ermöglichen ihnen, Personen kennenzulernen, die ihnen als Vorbilder dienen können. Mit Vorträgen, Instrumentalmusik aus dem orientalischen und dem westlichen Kulturkreis, Ausstellungen und Buchvorstellungen wird den Teilnehmern an diesem speziellen Tag ein vielfältiges Programm geboten.

Date and time

Location

Grugahalle

Messeplatz 2

45131

View Map

Organizer IGMG Students

Organizer of UNIDAY18

-Türkçe-

IGMG Üniversiteliler Başkanlığı, üniversiteye hazırlanan, yüksek öğrenim gören veya eğitimini tamamlamış olan gençlerin dinî, tarihî ve kültürel şuur ile mesuliyetlerinin farkında olmaları amacıyla çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunu yaparken, ilimle meşgul olan şahsiyetlerin bulundukları mekân ve zaman olgusu içerisinde kendi konumlarını tanımlamalarını hedeflemiştir.

Üniversiteli gençlerin, İslamiyet’in sağladığı farkındalıkla zamanı olduğu gibi kavrayarak fikir ve teklifler sunabilecek yeterlilikte olmaları yolunda Üniversiteliler Başkanlığı çeşitli imkânlar sunmaktadır. Bu bağlamda ilim taliplerinin dikkatini hikmet alanına çekmeyi ve hikmete mazhar olmak isteyenlere yol göstermeyi kendine vazife addetmekte, bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ufuklarını sadece üniversite eğitimi ile uzmanlaşılan alanla kısıtlamayan, yaşadığı toplumda söyleyecek bir sözü olan, topluma ciddi anlamda fayda sağlayabilen, sorumluluklarının farkında olan, gaye ve vizyon sahibi nesillerin oluşmasını sağlamak birimin ana hedeflerindendir. 

Çalışmalarını bir komisyon yönetiminde gerçekleştiren Üniversiteliler Başkanlığı, Teşkilatlanma, Eğitim, Yurt ve Burs ve Dış İlişkiler birimleri ile, 36 bölgede 350 idareci ile lise eğitimlerini tamamlamış olan gençlere hizmet sunmaktadır. 5.500’ü bulan üye sayısı ile Üniversiteliler Başkanlığı, çalışmalarıyla 11.000 civarında üniversiteli ve akademisyene ulaşmaktadır.

-English-

IGMG Students’ Department offer various services for prospective Muslim students and graduates in order to help them to shape their lives in accordance with the requirements of their religious, historical and cultural identity; to raise them as self-confident young individuals, who can assume responsibility in the society. While doing this, it aims at that personalities who deal with scholarship identify their own positions with respect to facts of time and place.

The Students’ Department acts with the conviction that young Muslims should be in the position of producing new ideas and offering alternatives by understanding the present era and state of affairs in the light of Islamic values. In this respect, the department conducts various activities to bring knowledge seekers’ attention to knowledge and wisdom and concerns itself responsible for guiding those who seek for wisdom. By broadening students’ perspectives beyond their specific disciplines through opening up new horizons before them, the Students’ Department intends mainly to raise a new generation of Muslims with a vision for the future and something to say to the world.

The Students’ Department conducts its services with a committee and is active together with Community Development, Education, Public Relations and Student Residence and Bursary Units in 36 regions with its 350 administrators. Together with about 5500 members, the Students’ Department reaches 11000 students with its services.

-Deutsch-

Als IGMG Studierendenorganisation verfolgen wir das Ziel, die religiöse und kulturelle Identität junger muslimischer Abiturienten, Studenten und Akademiker zu fördern. Wir setzen uns für ein selbstbewusstes Auftreten und für ein Bewusstsein ein, das einhergeht mit gesellschaftlicher Verantwortung. Unser Ziel ist es, Studenten dazu zu ermutigen, ihre eigenen Standpunkte zu vertreten.

Wir bieten Studenten verschiedene Möglichkeiten, um sie in die Lage zu versetzen, mit der durch den Islam gewonnenen Bereicherung neue Perspektiven und Lösungsansätze zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund haben wir uns zum Ziel gesetzt, den nach Weisheit Strebenden den Weg zu weisen.

Ferner möchten wir muslimischen Studenten und Akademikern über ihre Fachbereiche hinaus Wissen vermitteln und ihren Horizont erweitern.

In unseren Tätigkeitsbereichen der Gemeindeentwicklung, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Studentenwohnheime und Stipendien arbeiten wir in 36 Regionalverbänden mit 300 Funktionsträgern zusammen. Unsere Studentenabteilung hat inzwischen über 5.500 Mitglieder, unsere Angebote werden aktiv von 11.000 Studenten wahrgenommen.

Save This Event

Event Saved