HSN-34

HSN-34

van HSN

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Restitutiebeleid

Geen restituties

HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek. Daarom organiseren we dit jaar een digitale conferentie.

Over dit evenement

Een succesvolle HSN-33 in Zwolle is achter de rug. HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek.

Om een meer dan dertig jaar lange traditie niet te onderbreken, organiseren we deze digitale conferentie want ook in coronatijden blijft het onderwijs Nederlands in de kern van elk onderwijscurriculum.

En dat is meer dan terecht! Is het niet via taal dat mensen betekenissen en dus kennis – een niet onbelangrijk goed in onze kennismaatschappij – construeren? Binnen de HSN Onderwijs Conferentie Nederlands trachten de deelnemers in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op de vaak complexe en moeilijke oefening die het onderwijs Nederlands met zich meebrengt, vaak in een multilinguale context. De HSN Conferenties Onderwijs Nederlands zijn een ambitieuze poging om kennis te construeren in een interactie van mensen uit de theorie met mensen uit de praktijk; in een confrontatie van onderzoek met theorievorming en empirie én in communicatie met leraren uit diverse onderwijsniveaus.

Ook deze digitale conferentie wordt – zij het op beperkte schaal - in het format aangeboden dat haar‘ groot’ heeft gemaakt: een forum aanbieden aan allen die bij de ontwikkelingen van het onderwijs Nederlands in Vlaanderen en Nederland betrokken zijn en dat in alle omgevingen waarin en alle niveaus waarop Nederlands geleerd wordt. De evaluaties van voorbije conferenties leren dat precies de ‘breedte’ van de conferentie door de deelnemers sterk wordt geapprecieerd. Indien de doelgroep van HSN gedefinieerd wordt naar soorten van deelnemers, dan onderscheiden we leraren (op verschillende niveaus), ontwikkelaars, didactici, onderzoekers en studenten lerarenopleiding. Daarenboven is de conferentie uitdrukkelijk Nederlands-Vlaams, opdat wederzijds gebruik zou gemaakt worden van didactische ontwikkelingen, good practices en onderwijservaringen.

Programma

14u

Openingpresentatie met Maud Vanhauwaert

14.45 u. - 18.30 u. Parallelsessies

We richten voor deze online editie vijf stromen in:

1. Basisonderwijs en Lerarenopleiding basisonderwijs

2. Hoger onderwijs

3. Literatuuronderwijs en leesbevordering

4. Taalvaardigheid en taalbeschouwing

5. Taal- en letterkunde

14.45u

1. Bart van der Leeuw & Mariëtte Hoogeveen

2. Anne-Mieke Thieme & Heleen Vander Beken

3. Sofie Moors

4. Jeroen Steenbakkers

5. Freek Van de Velde

15.45u

1. Ine De Brouwer

2. Renske Bouwer & Janneke van der Loo

3. Peter Van Damme

4. Dicky Antoine

5. Hans Smessaert

16.45u

1. Suzanne van Norden & Andrea Visser

2. Pieterjan Bonne en Joke Vrijders

3. Margot Van Dingenen

4. Karen Wentzel

5. Jimmy van Rijt

17.45u

1. Jona Hebbrecht en Iris Vansteelandt

2. Liesbet Triest & Dirk Berckmoes

3. Liselotte Dessauvagie

4. Nina Vermeulen

5. Nicoline van der Sijs

Programmaboek HSN34

Bij registratie ontvang je ook een elektronische versie van het boek. Kan je er niet bij zijn of wil je liever een gedrukte versie dan kunt u een gedrukte versie van het conferentieboek tot en met 5 februari 2021 bestellen via hsnconferentie@outlook.com .

U krijgt dit boek toegestuurd na betaling van 17 euro op rek. van HSN: BE87 4366 2495 5194 (BIC KREDBEBB) met vermelding van naam en leveringsadres.

Let op: na 5 februari 2021 kunnen geen boeken meer gereserveerd worden gezien de beperkte oplage.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen