Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Panel

Predviđeno trajanje događaja: 150 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagači: Robert Raponja, Ivana Ljevak Lebeda, Narcisa Bošnjak, Vlatka Lemić, Tamara Šarlija, Mario Miloloža, Zorislav Kalazić, Ana Zrnić; moderatori: Josipa Mijoč i Jasna Horvat

Opis događaja: Kreativna ideja opredmećuje se pretvorbom u proizvod kreativne industrije namijenjen razmjeni na tržištu i zaštićen autorskim pravom. Kako kreativna industrija posjeduje dvanaest sektora, kruženje kreativnosti podrazumijeva korištenje iste autorske ideje u svim sektorima kreativne industrije. Projekt Vilijun ostvario je kružnu kreativnost, a iskustva o radu na Projektu iznijet će njegovi članovi.

Sektor kreativne industrije: svi sektori kreativne industrije

Programski sadržaj namijenjen je: studentima, građanima, članovima udruga, kreativcima

Životopis:

Josipa Mijoč, znanstvenica je, producentica i teoretičarka kulture. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku sudjeluje u izvođenju nastave na većem broju kolegija. Višegodišnja je predsjednica Instituta Andizet u okviru kojeg je pokrenula i vodila veći broj projekata među kojima se ističe Kreativna riznica. Producenticom je multimedijskih projekata usmjerenih na ostvarivanje inovativnih umjetničkih praksa temeljenih na kulturnoj baštini. Istraživački rad usmjerava na znanstvena istraživanja korisna akademskoj zajednici, ali i dionicima sektora kreativne industrije. Državnom nagradom za znanost nagrađena je 2017. godine.

Jasna Horvat, znanstvenica u trajnom zvanju redovite profesorice, teoretičarka kulture, književnica i multimedijska umjetnica. Djelatnica je Ekonomskog fakulteta u Osijeku, osnivačica Instituta Andizet i idejna začetnica Kreativne riznice. Prozni izričaj Jasne Horvat ostvaren u bogatu opusu književna kritika označuje terminom Ars Horvatiana te ga određuje uspješnim spojem znanosti i umjetnosti na tragu oulipovske prakse. Nagrađivana je za svoj znanstveni i književni rad: nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost (2010.), Pečat grada Osijeka za osobita ostvarenja na području književnosti (2011.), Državna nagrada za znanost (2017.).

Prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju, izvanredni profesor Robert Raponja je rođen u Puli. Na Filozofskom fakultetu apsolvirao je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost 1990., a na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je režiju 1993. godine. U dvadeset pet godina kontinuiranog profesionalnog rada u kazalištima bio je u različitim statusima – od slobodnog umjetnika preko jednog od umjetničkih voditelja do ravnatelja kazališta u Puli, ali se uvijek intenzivno bavio dramskom pedagogijom. Osnivač je dramskog studija u Puli 1996., a 1997. godine pokrenuo je MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih) – u sklopu kojega je organizirao preko 250 kazališnih radionica te ugostio preko 300 eminentnih kazališnih pedagoga iz cijeloga svijeta. 2005. osnovao je odgojno-obrazovnu kazališnu Udrugu FERR. Član je vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, kao i vijeća Splitskoga ljeta. Bio je članom prosudbenih komisija Nagrade hrvatskog glumišta, Festivala Malih scena u Rijeci. Dobitnik je nagrade Hrvatskog glumišta u 2010. godini za režiju predstave “Paralelni svjetovi” Mire Gavrana u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Ivana Ljevak Lebeda (1973.) doktorat znanosti stekla je pohađanjem doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru i obranom doktorskog rada Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika (2017). Od formalnog obrazovanja posjeduje diplomu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1996) i poslijediplomskog studija nakladništva stečenu na londonskom West Herts Collegeu (2002.). Kao zaposlenica Naklade Ljevak radi na poslovima vezanim za proizvodnju i distribuciju udžbenika. Kao autorica znanstvenih i stručnih radova sudjelovala je na većem broju radionica te stručnih i znanstvenih skupova organiziranih na temu nakladništva.

Narcisa je Bošnjak novinarka i urednica u rubrici kultura u dnevnim novinama Glas Slavonije. Kroz medijsko praćenje događanja i svakodnevno pisanje autorskih tekstova u različitim novinarskim formatima i obavljanja uredničkih poslova, razvila je iznimne sposobnosti uređivanja, opremanja i lektoriranja tekstova, kao i izvrsne komunikacijske vještine. Glavna područja interesa su joj vezana uz umjetnost, kazalište, medije i izdavaštvo.

doc. dr. sc. Vlatka Lemić, arhivska savjetnica, voditeljica sveučilišnoga arhiva Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i projektima na području kulture, arhivske djelatnosti i digitalizacije baštine, predaje na studiju arhivistike u Zagrebu i surađuje s brojnim baštinskim i znanstvenim ustanovama, udruženjima i stručnjacima. Potpredsjednica je ICARUS-a i predsjednica ICARUS Hrvatska te članica Izvršnog vijeća EURBICA-e i EGSAH-a, stručnih tijela Međunarodnog arhivskog vijeća.

Prof. mentor Tamara Šarlija diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje magistra glazbene pedagogije. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku diplomirala je 2008. g. te stekla zvanje akademski glazbenik pjevač i profesor pjevanja. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologija, smjer Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu – Doktorska škola Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Članica je HGU-a i HGM-a u čijem je organizacijskom odboru velikih gradskih projekata koji se bijenalno izmjenjuju: Memorijal Darko Lukić i Memorijal Franjo Krežma. Usavršavala se na seminarima eminentnih hrvatskih i svjetskih vokalnih pedagoga. Bilježi solističke nastupe te nastupe sa zborovima, komornim ansamblima i dr. Radi kao profesor pjevanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina u Vinkovcima gdje je i pročelnik odjela. S učenicima redovito sudjeluje na državnim i međunarodnim pjevačkim smotrama i natjecanjima na kojima učenici imaju priliku pokazati svoja postignuća te su višestruko nagrađivani.

Mario Miloloža, rođen 10. kolovoza 1982. godine u Osijeku. Završio je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku te na istom radi kao voditelj ureda za računalnu podršku. Oduvijek ga je privlačila multimedija, da bi se od 2013. godine počeo i profesionalno baviti fotografijom i videografijom. Od tada je sudjelovao na mnogim projektima u kulturnom, NGO i kreativnom sektoru.

Zorislav Kalazić, rođen 1966.g u Osijeku. Prvu crno bijelu fotografiju u svom laboratoriju izrađuje u dobi od 10 godina i tada je rođena ljubav koja je obilježila cijeli njegov život. Od tada se neumorno bavi fotografijom; u početku su to bile isključivo kreativne fotografije izlagane na izložbama, da bi postupnim sazrijevanjem autor to iskustvo primijenio i u komercijalnoj fotografiji. Posljednjih 27 godina predaje stručne predmete budućim fotografima u Obrtničkoj školi Osijek. Također je istovremeno već 29 godina vlasnik tvrtke kojoj je osnovna djelatnost produkcija komercijalne fotografije i videa, te trgovina foto video opremom. 2009. stječe titulu magistra znanosti na Poslijediplomskom studiju Poduzetništvo, a trenutno piše doktorsku disertaciju sa naslovom „Poslovni modeli u kreativnoj industriji digitalnih vizualnih sadržaja“ na Poslijediplomskom doktorskom studiju Management u Osijeku.

Ana Zrnić asistentica je na Katedri za financije i računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U svojem znanstvenom radu bavi se računovodstvom okoliša i projektnom industrijom. U svojem volonterskom angažmanu predsjednica je Instituta Andizet gdje financijski upravlja kulturnim projektima. Za svoj rad, zajedno sa skupinom znanstvenika, 2017. godine nagrađena je državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved