Bio+2023

Åtgärdspanel

Bio+2023

Biobaserad utblick mot omvärlden och inblickar i Bio+programmet.

Av Forsknings- och innovationsprogrammet Bio+

Tid och plats

Datum och tid

Börjar den tor 7 sep 2023 09:30 CEST

Plats

World Trade Center Stockholm AB 70 Klarabergsviadukten 111 64 Norrmalm Sweden

Eventdetaljer

 • 8 timmar 30 minuter
 • Mobila eBiljetter

Användning av biomassa och bioenergi är hörnstenar i att förverkliga Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och ställa om från fossilberoende energisystem. Det är positivt att möjligheterna till att gå över till biobaserade material, produkter och bränslen blir fler, men biomassa och bioenergi är också en begränsad resurs som behöver användas hållbart och effektivt.

Inom Bio+programmet pågår forskning och innovation som utvecklar hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt ökar kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Fokus för årets konferens är forskningsresultat som betonar system- och hållbarhetsperspektiv på biomassan och bioenergi, och omvandling av biomassa till energirelaterade produkter. Vi ska också ge en utblick utanför programmets gränser mot de bioenergifrågor, -utmaningar och -insatser som just nu engagerar omvärlden.

Talare

 • Karin Tormalm, Huvudsekreterare i Bioekonomiutredningen
 • Göran Berndes, Chalmers
 • Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Erik Furusjö, RISE Research Institutes of Sweden
 • Pål Börjesson, Lunds tekniska högskola
 • Susanne Paulrud, RISE Research Institutes of Sweden
 • Marcus Öhman, Luleå tekniska universitet
 • Mikael Karlsson, Energiforsk
 • Eva Stål, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Efter konferensen bjuder vi på mingel!

Här kan du se hela det preliminära programmet.

Välkommen!

Om arrangören

Forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ handlar om biobaserade lösningar för en hållbar, fossilfri och konkurrenskraftig framtid.