Free

Ментално здравље деце и младих - нови и стари изазови

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Medicinski fakultet u Nišu

dr Zorana Đinđića 81

Nis

Serbia

View Map

Event description
ДЕАПС Вас позива на семинар 2020 у Нишу!


 • АK Ана Kесић

  Ана Kесић

  Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, КЦ Србије, Београд Прим.др, спец. дечје психијатрије
 • ЈРK Јелена Радосављев Kирћански

  Јелена Радосављев Kирћански

  Институт за ментално здравље, Клиника за децу и омладину, Београд Доц.др, спец.мед.псих.
 • ЈK Јелена Kостић

  Јелена Kостић

  Центар за заштиту менталног здравља, КЦ Ниш Асист. др, спец. психијатрије
 • МБ Милан Борковић

  Милан Борковић

  Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, КЦ Србије, Београд спец. дечје неурологије
 • СЖ Сања Животић

  Сања Животић

  Одсек за адолесцентну психијатрију и психотерапију, КБЦ ”др Драгиша Мишовић”, Београд спец. психијатрије
 • НИ Неда Илић

  Неда Илић

  Центар за заштиту менталног здравља, КЦ Ниш спец. дечје психијатрије
 • АЛ Анета Лакић

  Анета Лакић

  Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, КЦ Србије, Београд Проф.др спец. психијатрије
 • МПМ Милица Пејовић Милованчевић

  Милица Пејовић Милованчевић

  Институт за ментално здравље, Клиника за децу и омладину, Београд Проф.др, спец. дечје психијатрије
 • ТМ Теодора Минчић

  Теодора Минчић

  Институт за ментално здравље, Клиника за децу и омладину, Београд спец.мед.псих
 • МП Марина Панчић

  Марина Панчић

  Центар за заштиту менталног здравља, КЦ Ниш спец. мед. псих
 • НР Ненад Рудић

  Ненад Рудић

  Медисан, Београд спец. психијатрије
 • НС Нинослава Симић

  Нинослава Симић

  Центар за заштиту менталног здравља, КЦ Ниш др мед
 • МС Миодраг Станковић

  Миодраг Станковић

  Центар за заштиту менталног здравља, КЦ Ниш Доц. др, спец. дечје психијатрије
 • АС Александра Стојадиновић

  Александра Стојадиновић

  Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Нови Сад Проф.др, спец.педијатрије
 • ИМЂ Ивана Милосављевић Ђукић

  Ивана Милосављевић Ђукић

  Центар за заштиту одојчади, деце и омладине – РЈ Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце, Београд Доц. др
 • МЂ Марија Ђуровић

  Марија Ђуровић

  Одсек за адолесцентну психијатрију и психотерапију, КБЦ ”др Драгиша Мишовић”, Београд спец. психијатрије
 • ЈЈ Јасна Јанчић

  Јасна Јанчић

  Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, КЦ Србије, Београд Проф.др, спец. дечје неурологије

About this Event

Поштоване колеге, сарадници и пријатељи,

Нишки огранак Друштва за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне науке (ДЕАПС) је домаћин и коорганизатор семинара:

”Ментално здравље деце и младих - нови и стари изазови”.

Семинар ће се одржати 07.05.2020. год. са почетком у 09.30 сати, на Медицинском факултету у Нишу уз учешће еминентних предавача из дечје психијатрије и сродних области.

Циљ окупљања је упознавање са актуелним стручним ставовима о развојним поремећајима и перспективама у пружању свеобухватне заштите менталног здравља деце и младих.

Акредитација семинара од стране Здравственог савета Србије је у току.

Добродошли,

Доц. др Миодраг Станковић

Котизацију у износу од 1200 динара, за чланове ДЕАПС-а 800 динара, можете уплатити на рачун ДЕАПС-а бр. 205-136335-35, прималац: ДЕАПС, сврха уплате: Ниш2020.

Лекари и психолози на специјализацији, студенти постдипломских и основних студија ослобођени су котизације.

Да бисте пријавили своје учешће на семинару и примали даља обавештења неопходно је да се региструјете. Регистрација је бесплатна. Молимо Вас да кликнете таб ”Register” и следите упутство.

Програм

09:30

Свечано отварање

Милица Пејовић Милованчевић

09:45

Мултидисциплинарна заштита менталног здравља деце:

Синдром Мунхаузен преко посредника – лице и наличје

Анета Лакић

Неуропсихијатријске манифестације комплекса туберозне склерозе

Јасна Јанчић

ПАНС/ПАНДАС

Александра Стојадиновић

Неепилептички напади

Милан Борковић

Психогени неепилептички напади

Ана Kесић

Модератори: Анета Лакић, Вероника Ишпановић, Александра Стојадиновић

12:00

Дискусија.

13:00

Ментално здравље деце:

Мешовити поремећаји у развоју – дијагностичке дилеме

Ненад Рудић

Хелеров синдром – да ли је постојао, зашто је нестао?

Миодраг Станковић

Дилеме у психолошкој процени деце са поремећајем из спектра аутизма

Јелена Радосављев Kирћански

Синдром атенуисане психозе у развојном добу

Јелена Kостић

Ступор код деце и адолесцената

Неда Илић

Модератори: Милица Пејовић Милованчевић, Ненад Рудић, Миодраг Станковић

14:30

Дискусија.

15:00

Пауза за ручак

15:30

Проблеми менталног здравља деце и адолесцената:

Елементи емоционално нестабилног поремећаја личности код адолесцената млађих од 18 година

Сања Животић

Дисруптивни поремећај дисрегулације расположења (ДМДД)

Нинослава Симић

Пнеумомедијастинум - ретка компликација анорексије нервозе: приказ случаја

Марија Ђуровић

Отуђење детета у судским процесима

Теодора Минчић

Инклузија деце са инвалидитетом на резиденцијалном смештају

Ивана МилосављевићЂукић

Специфичности психодијагностике у развојном добу

Марина Панчић

Модератори: Јелена Kостић, Сања Животић, Марија Ђуровић

17:00-18:00

Дискусија.

Организациони одбор

Миодраг Станковић

Драгана Красић

Марина Панчић

Јелена Костић

Неда Илић

Александра Стојановић

Миљана Станојковић Николић

Нинослава Симић

Милица Миљевић

Марија Стојковић

Бојан Недовић

Смештај у Нишу

Такси у Нишу

Share with friends

Date and Time

Location

Medicinski fakultet u Nišu

dr Zorana Đinđića 81

Nis

Serbia

View Map

Save This Event

Event Saved