Skip Main Navigation
Page Content

SpeakSmart® on juhtiv argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemisoskuste õpetaja Eestis. Juhindume missioonist juurutada mõtteviisi, et ühiskonnas toimuvates dialoogides saab määravaks tugevam argument, mitte tugevama argument ning õpetame selleks vajalikke oskusi. 

Oleme sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalne ettevõtlus on tekkinud ühiskondlike hüvede pakkumise ja ettevõtluse ristumispunktis. Oleme ettevõte, kes kasumi teenimise kõrval lahendab ühiskondlikku probleemi ja tekitab sotsiaalset hüvet. Meie jaoks on hüve inimeste argumenteerimisoskuste kasv ja nende aktiivne kasutamine ühiskonnas toimuvates diskussioonides.

Save This Event

Event Saved