Skip Main Navigation
Page Content

Rabalderdans arrangerer ulike tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn.

Plasser til våre arrangementer reserveres her!

 

RABALDERDANS

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

 

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

 

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tirsdager (2-6 år) kl 17.15-17.45 holdes Rabalderdans i dansesalen på DansiT.
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KOLSTAD/SAUPSTAD
Torsdager kl 17.15 - 17.45 (2-6 år) holdes Rabalderdans i storstua på Kolstad Skole.
Adr: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

 

BABYKONTAKT
Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år. Vi bruker ideer, teknikker, og øvelser fra dans, kontaktimprovisasjon og danseterapi. Vi jobber med lyd, stemme, dikt, sang, lek, og bevegelse.

Babykontakt utforsker mange former for kontakt: med barnet, med seg selv, og med andre mennesker. For barnet er det naturlig å utforske og oppleve verden gjennom sanser og bevegelse. Vi foreslår å gjøre det gjennom dans

Vi jobber seriøst og minner de voksne om kvaliteten i barnets lek.

Pedagogen som leder babykontakt er Svetlana Stokke

 

Mer informasjon finner du her:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blogg: http://rabalderdans.blogspot.no/

Ved spørsmål ta kontakt med oss:
Epost: rabalderdans@gmail.com
Mobil: 932 60 291 (Ingeborg) / 916 81 160 (Svetlana)


STØTTESPILLERE:
Rabalderdans er støttet av Trondheim Kommune - Kulturenheten, Trondheim Kommunale Kulturskole / Områdeløft Kolstad/Saupstad og DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

 

 

ENGLISH:
Rabalderdans offers a series of dance sessions in creative dance for children and families. The target group is children from 2-6 yrs old, but younger children are also welcome.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tuesdays (2-6 years) at 17.15-17.45 in the dance space at DansiT.
Adress: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KOLSTAD/SAUPSTAD
Thursdays at 17.15 - 17.45 (2-6 år) in the basement of Huseby school (old Kolstad school).
Adress: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

 

You can adjust the ammount you pay to suit your economy. We encourage everybody to make a donation between 50 - 100 kr per reservation!

The doors open at 17.00. We start off with 15 min. free play to music, followed by 30 min. dance instruction from 17.15-17.45.

 

We also offer BABYKONTAKT; classes for parents and babies from 3 - 12 months.

 

You can find more information here:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blog: http://rabalderdans.blogspot.no/

If you have questions, please contact us: 
Email: rabalderdans@gmail.com
Mobile: 932 60 291 (Ingeborg) / 916 81 160 (Svetlana)

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved