Skip Main Navigation
Page Content

Rabalderdans

Rabalderdans arrangerer ulike tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn.

Plasser til våre arrangementer reserveres her!

 

RABALDERDANS

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

 

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

 

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

 

Pedagogene som leder Rabalderdans våren 2018 er Ingeborg Dugstad Sanders, Svetlana Stokke, Tonje Solemdal Hellem, Marthe Aleksandra J. Aagesen, Line Fjørstad, Marte Aspås Krog og Elisabeth B. Asgrimplass.


Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN
Tirsdager (4-6 år) og torsdager (2-4 år) kl 17.15-17.45 holdes Rabalderdans i dansesalen på DansiT.
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KOLSTAD/SAUPSTAD
Torsdager kl 17.15 - 17.45 (2-6 år) holdes Rabalderdans i storstua på Kolstad Skole.
Adr: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

 

BABYKONTAKT
Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år. Vi bruker ideer, teknikker, og øvelser fra dans, kontaktimprovisasjon og danseterapi. Vi jobber med lyd, stemme, dikt, sang, lek, og bevegelse.

Babykontakt utforsker mange former for kontakt: med barnet, med seg selv, og med andre mennesker. For barnet er det naturlig å utforske og oppleve verden gjennom sanser og bevegelse. Vi foreslår å gjøre det gjennom dans

Vi jobber seriøst og minner de voksne om kvaliteten i barnets lek.

Pedagogen som leder babykontakt er Svetlana Stokke

 

Mer informasjon finner du her:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blogg: http://rabalderdans.blogspot.no/

Ved spørsmål ta kontakt med oss:
Epost: rabalderdans@gmail.com
Mobil: 932 60 291 (Ingeborg) / 916 81 160 (Svetlana)


STØTTESPILLERE:
Rabalderdans er støttet av Trondheim Kommune - Kulturenheten, Trondheim Kommunale Kulturskole / Områdeløft Kolstad/Saupstad og DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved