Rabalderdans

Rabalderdans arrangerer ulike tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn og familier. Plasser til våre arrangementer reserveres her!

-

Rabalderdans offers a series of sessions in creative dance and movement for children and families. Reserve places for out events here! (Scroll down for English)

-

RABALDERDANS

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder. Målgruppern er barn fra 2-6 år, men yngre barn er også velkommen.

-

 Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

-

 Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og de må gjerne være barbente. Det er flott om de voksne er med og danser sammen med barna når det er plass til det.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tirsdager (2-6 år) kl 17.00-17.30 holdes Rabalderdans i dansesalen på DansiT.
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KATTEM
Torsdager kl 17.00 - 17.30 (2-6 år) holdes Rabalderdans på Kattem frivilligsentral.
Adr: Uståsen 4, 7082 Trondheim.

-

Dørene åpner kl 16.50 slik at dere har god tid til å komme dere inn. Dansen starter kl. 17.00, og varer i 30-40 min.

-

Du kan betale det som passer din økonomi. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å donere mellom 50 og 100 kroner pr. reservasjon, enten ved å kjøpe en donasjonsbillett (i tillegg til plassreservasjon) eller ved å vippse til 13838 (Rabalder).

 

BABYKONTAKT
Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år. Vi bruker ideer, teknikker, og øvelser fra dans, kontaktimprovisasjon og danseterapi. Vi jobber med lyd, stemme, dikt, sang, lek, og bevegelse.

Babykontakt utforsker mange former for kontakt: med barnet, med seg selv, og med andre mennesker. For barnet er det naturlig å utforske og oppleve verden gjennom sanser og bevegelse. Vi foreslår å gjøre det gjennom dans. Vi jobber seriøst og minner de voksne om kvaliteten i barnets lek.

 

Mer informasjon finner du her:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blogg: http://www.rabalderdans.no

Ved spørsmål ta kontakt med oss:
Epost: rabalderdans@gmail.com
Mobil: 932 60 291 (Ingeborg)


STØTTESPILLERE:
Rabalderdans er støttet av Trondheim Kommune - Kulturenheten, Trondheim Kommunale Kulturskole / Områdeløft Kolstad/Saupstad og DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

 

 

ENGLISH:

RABALDERDANS offers dance sessions in creative dance for children in the kindergarden-age. The target group is children from 2-6 yrs old, but younger children are also welcome.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tuesdays (2-6 years) at 17.00-17.30 in the dance space at DansiT.
Adress: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KATTEM
Thursdays at 17.00 - 17.30 (2-6 år) at Kattem frivilligsentral.
Adress: Uståsen 4, 7082 Trondheim.

 

You can adjust the amount you pay to suit your economy. We encourage everybody who are able to make a donation between 50 - 100 kr per reservation, either by buying a donation ticket (in addition to the reservation), or by vipps to 13838 (Rabalder)!

The doors open at 16.50 so you have time to get in. The dance starts at 17.00, and lasts for 30-40 min.

 

We also offer BABYKONTAKT; classes for parents and babies from 3 - 12 months.

 

You can find more information here:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blog: http://www.rabalderdans.no

If you have questions, please contact us: 
Email: rabalderdans@gmail.com
Mobile: 932 60 291 (Ingeborg)

Rabalderdans arrangerer ulike tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn og familier. Plasser til våre arrangementer reserveres her!

-

Rabalderdans offers a series of sessions in creative dance and movement for children and families. Reserve places for out events here! (Scroll down for English)

-

RABALDERDANS

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder. Målgruppern er barn fra 2-6 år, men yngre barn er også velkommen.

-

 Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

-

 Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og de må gjerne være barbente. Det er flott om de voksne er med og danser sammen med barna når det er plass til det.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tirsdager (2-6 år) kl 17.00-17.30 holdes Rabalderdans i dansesalen på DansiT.
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KATTEM
Torsdager kl 17.00 - 17.30 (2-6 år) holdes Rabalderdans på Kattem frivilligsentral.
Adr: Uståsen 4, 7082 Trondheim.

-

Dørene åpner kl 16.50 slik at dere har god tid til å komme dere inn. Dansen starter kl. 17.00, og varer i 30-40 min.

-

Du kan betale det som passer din økonomi. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å donere mellom 50 og 100 kroner pr. reservasjon, enten ved å kjøpe en donasjonsbillett (i tillegg til plassreservasjon) eller ved å vippse til 13838 (Rabalder).

 

BABYKONTAKT
Babykontakt er et dansetilbud for foreldre og små barn fra 3 måneder til 1 år. Vi bruker ideer, teknikker, og øvelser fra dans, kontaktimprovisasjon og danseterapi. Vi jobber med lyd, stemme, dikt, sang, lek, og bevegelse.

Babykontakt utforsker mange former for kontakt: med barnet, med seg selv, og med andre mennesker. For barnet er det naturlig å utforske og oppleve verden gjennom sanser og bevegelse. Vi foreslår å gjøre det gjennom dans. Vi jobber seriøst og minner de voksne om kvaliteten i barnets lek.

 

Mer informasjon finner du her:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blogg: http://www.rabalderdans.no

Ved spørsmål ta kontakt med oss:
Epost: rabalderdans@gmail.com
Mobil: 932 60 291 (Ingeborg)


STØTTESPILLERE:
Rabalderdans er støttet av Trondheim Kommune - Kulturenheten, Trondheim Kommunale Kulturskole / Områdeløft Kolstad/Saupstad og DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

 

 

ENGLISH:

RABALDERDANS offers dance sessions in creative dance for children in the kindergarden-age. The target group is children from 2-6 yrs old, but younger children are also welcome.

 

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN 
Tuesdays (2-6 years) at 17.00-17.30 in the dance space at DansiT.
Adress: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

 

Rabalderdans KATTEM
Thursdays at 17.00 - 17.30 (2-6 år) at Kattem frivilligsentral.
Adress: Uståsen 4, 7082 Trondheim.

 

You can adjust the amount you pay to suit your economy. We encourage everybody who are able to make a donation between 50 - 100 kr per reservation, either by buying a donation ticket (in addition to the reservation), or by vipps to 13838 (Rabalder)!

The doors open at 16.50 so you have time to get in. The dance starts at 17.00, and lasts for 30-40 min.

 

We also offer BABYKONTAKT; classes for parents and babies from 3 - 12 months.

 

You can find more information here:
Facebook: www.facebook.com/rabalderdans
Blog: http://www.rabalderdans.no

If you have questions, please contact us: 
Email: rabalderdans@gmail.com
Mobile: 932 60 291 (Ingeborg)

Events

Sorry, there are no upcoming events