Oracle User Group Norway

Hva er OUGN?

 • Oracle User Group Norway (OUGN) har som mål å være et forum for utveksling av erfaring mellom brukerne, og å spre Oracle-relatert kunnskap.
 • OUGN arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor Oracle Norge, og i samarbeid med European Oracle User Group og International Oracle User Group også overfor Oracle Corporation.
 • OUGN er en uavhengig forening som drives på non-profit basis.
 • OUGN er åpen for organisasjoner som benytter Oracle produkter.

 

Hva kan OUGN tilby deg?

 • Heldagsmøter med et vidt spekter av Oracle-relaterte temaer.
 • Ettermiddagsmøter som tar for seg enkelttemaer.
 • Egen interessegruppe for Oracle Applications
 • Seminarer som tilbyr fordypning i et eller flere områder
 • Mulighet til å påvirke Oracle på nasjonalt nivå, og på europeisk og internasjonalt nivå gjennom formidling av ønsker via European Oracle User Group og International Oracle User Group.

 

Se våre webbsider på ougn.no for mer informasjon.

 

Hva er OUGN?

 • Oracle User Group Norway (OUGN) har som mål å være et forum for utveksling av erfaring mellom brukerne, og å spre Oracle-relatert kunnskap.
 • OUGN arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor Oracle Norge, og i samarbeid med European Oracle User Group og International Oracle User Group også overfor Oracle Corporation.
 • OUGN er en uavhengig forening som drives på non-profit basis.
 • OUGN er åpen for organisasjoner som benytter Oracle produkter.

 

Hva kan OUGN tilby deg?

 • Heldagsmøter med et vidt spekter av Oracle-relaterte temaer.
 • Ettermiddagsmøter som tar for seg enkelttemaer.
 • Egen interessegruppe for Oracle Applications
 • Seminarer som tilbyr fordypning i et eller flere områder
 • Mulighet til å påvirke Oracle på nasjonalt nivå, og på europeisk og internasjonalt nivå gjennom formidling av ønsker via European Oracle User Group og International Oracle User Group.

 

Se våre webbsider på ougn.no for mer informasjon.

 

Events

Sorry, there are no upcoming events