Zamisli, stvaraj, podijeli. Program Kreativna Europa:potprogram Kultura

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 60 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagači: Petra Šlosel

Opis događaja: Predavanje će predstaviti potprogram Kultura u okviru programa Europske Unije Kreativna Europa, koji se provodi za razdoblje od 2014. do 2020. godine. S naglaskom na temeljne prioritete koje program promiče, predstavit će se primjeri dobre prakse hrvatskih institucija i udruga djelatnih u području kulture i kreativnih industrije uz potporu potprograma Kultura.

Programski sadržaj namijenjen je: Studenti, Građani, Članovi udruga, Predstavnici institucija, Kreativci

Mrežna stranica: http://deskkultura.hr/

Životopis: Petra Šlosel magistrirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. Radno iskustvo stjecala je kao suradnica na projektima u kulturi u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika te suradnica u znanosti na Institutu za povijest umjetnosti. Od 2019. zaposlena je u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, pri Desku Kreativne Europe za potprogram Kultura. Dobitnica je Posebne rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u nastavno-istraživačkom projektu Interdisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica u ak. god. 2012./2013. Članica je Društva hrvatskih povjesničara umjetnosti i ICOMOS-a Hrvatske.

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved