Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

TSD Lampeter

Founders Library, Old College

United Kingdom

Event description

Description

What is Resilience?An evening for Lampeter and its locality hosted by the Harmony Institute and Lampeter Resilience Hub

In this changing & challenging world we can still strive for a better future

– for ourselves and all living beings, whatever the circumstances.

Come and join the Harmony Professors of Practice and the newly formed Lampeter Resilience Hub to share stories of resilience and be part of the change!

IF YOU HAVE ACCESS NEEDS PLEASE CONTACT US: n.campion@uwtsd.ac.uk

Beth yw Hydwythder?

Noson i Lambed a’i ardal gan Sefydliad Cytgord a Chanolfan Hydwythder Llambed

Gallwn barhau i ymdrechu i’n dyfodol gwell yn y byd hwn o newidiadau a heriau

- i ni ein hunain a phob bod byw, beth bynnag fo'r amgylchiadau.

Dewch i rannu straeon hydwythder gyda’r Athrawon Ymarfer Cytgord ac y Ganolfan Hydwythder Llambed, a sefydlwydd yn diweddar. Dewch yn rhan o’r newid!..

OS OES GENNYCH ANGHENION MYNEDIAD CYSYLLTWCH Â NI: n.campion@uwtsd.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

TSD Lampeter

Founders Library, Old College

United Kingdom

Save This Event

Event Saved