Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020

Friday, February 28, 2020 from 9:00 AM to 4:30 PM (Indochina Time Thailand Time)

Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
General Admission Sold Out Ended Free  

Share Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020

Event Details

ขอปิดรับสมัครการลงทะเบียน
เนื่องจากจำนวนที่นั่งเต็มแล้วค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00 - 09.30 น. รับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา 09.30 – 09.40 น.
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย...คุณสุวิภา วรรณสาธพ

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวลา 09.40 – 10.40 น.
Keynote Speaker: Top 10 Technology Trends for 2020
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2020 นี้ ในแง่ของเทคโนโลยีถ้าดูผิวเผินก็อาจไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานทั้งด้านความรวดเร็วในการประมวลผล ความปลอดภัยและง่าย ต่อการใช้งาน ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างไร? เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง    
โดย...
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
         ผู้อำนวยการ
         สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) 

เวลา 10.40 – 11.00 น.  ++รับประทานอาหารว่าง++

เวลา 11.00 – 12.00 น.
Top 10 Cyber Security Trends 2020 และ ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์
ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่หลายองค์กรต้องเจอ จะต้องเตรียมความพร้อม การวางแผนสำรอง และบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คาดว่าความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรมไซเบอร์จะพุ่งขึ้นเกินค่าเฉลี่ย สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกกฎหมาย พ.ร.บ.2 ฉบับ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านจะได้มาอัพเดทกันในงานนี้อีกด้วย
โดย...
อาจารย์ปริญญา หอมเอนก
          ประธานกรรมการบริหาร
          บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   ++รับประทานอาหารกลางวัน ++

เวลา 13.00 – 14.00 น.
Industry 4.0 Transformation Leadership**หัวข้อนี้บรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษ**
อุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่คำนิยมทั่วไป แต่เป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้นำของหลายประเทศทั่วโลกกำลังวางกลยุทธ์ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อปรับใช้ และเปลี่ยนแปลงประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 หลายองค์กรที่มีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลจากอุตสาหกรรม 4.0 มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมาก  “Industry 4.0 Transformation Leadership” จะนำเสนอมิติของผู้นำ ผู้นำสามารถเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 ในระดับองค์กร หรือชุมชนได้อย่างไร
โดย...
Dato’ Eric Ku
          Executive Director, iTrain Asia Education Group,
          Singapore Asia Top Digital Technology Certification Body and Content Provider 

เวลา 14.00 – 15.00 น.
5G Technology Vision
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนและยกระดับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแอปพลิเคชันและ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานกับ 5G Technology ซึ่งจะเป็นโอกาส ใหม่ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
โดย...
คุณวราภรณ์ ปางบุญยนนท์
         รองผู้อำนวยการแผนกบริการฝึกอบรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
         Huawei Technologies (Thailand) Co., LTD. 

เวลา 15.0 – 15.20 น.   ++รับประทานอาหารว่าง++

เวลา 15.20 – 16.20 น.
Top 10 Software Development Trends
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของ Technology อย่างรวดเร็ว ซึ่งในส่วนชองนักพัฒนาจำเป็นต้องมีการปรับตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ชัดเจน ทั้งด้าน Architecture, Programming Language และ Database
 โดย...
อาจารย์ภาณุพงษ์ เพิ่มพิมล
          CEO, iRobust Co.,Ltd.

เวลา 16.20 - 16.30 น. ถาม-ตอบ ปิดงานสัมมนา

***หมายเหตุ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 1421-7
Email: ttd@swpark.or.th

Have questions about Top 10 Technology & Cyber Security Trends 2020? Contact the organizer

Save This Event

Event Saved

When & Where


ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
Thanon Chaeng Watthana
Nonthaburee
Thailand

Friday, February 28, 2020 from 9:00 AM to 4:30 PM (Indochina Time Thailand Time)


  Add to my calendar

Organizer

Technology Transfer Department (TTD)
Software Park Thailand
Tel: 02-583-9992 ext. 1421-7
Fax: 02-583-2884
E-mail: TTD
@swpark.or.th

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.