Free

Școala de vară IP Workshop 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Universitatea Sapientia

540485 Corunca

Romania

View Map

Event description

Description

Școala de vară de anul acesta va avea loc între 3 - 16 august la Universitatea Sapientia din Tîrgu Mureș. Vă așteptăm cu următoarele cursuri:

 • Design Web (Photoshop)
 • Programare Web
 • Dezvoltare Android
 • Internet of Things
 • Robotică
 • Secure Application Development (Rust)
 • Product Innovation
 • Imprimare 3D

Taxa de înscriere va fi în valoare de: 1.100, 1.250, 1.350, 1.500 sau 1.600 lei, în funcție de perioada în care vă înscrieți. Astfel:

-1.100 lei pentru plățile efectuate până la 1 februarie 2020

-1.250 lei pentru plățile efectuate până la 1 aprilie 2020

-1.350 lei pentru platile efectuate până la 15 iunie 2020

-1.500 lei pentru platile efectuate până la 15 iulie 2020

-1.600 lei pentru platile efectuate după 15 iulie 2020 (înscrierile se încheie cu cel puțin o săptămână înainte de începerea Școlii de Vară)

Pentru participanții din Tîrgu Mureș taxa este în valoare de 350 lei și 450 lei după 15 iunie (taxa nu include cazare sau masă).

Participanții care nu sunt din Tîrgu Mureș, au sub 18 ani și nu pot fi însoțiți de un adult sunt rugați să ne contacteze la 0742061223.

Participanții care au sub 16 ani și nu pot fi însoțiți de un adult nu pot fi găzduiți în cadrul școlii de vară.

Plata şcolii de vară se va face în contul:

Asociația IP Workshop

Str. Nada Florilor, Nr. 5, Bl. 5, Ap. 55, Sc. 2, Et. 2

Sector 2

Bucureşti

CIF/CUI: 31920956

IBAN: RO60RNCB0723135001970001

Banca: BCR Politehnica

Bucureşti

Explicații: numele participanților pentru care se plătește

După ce ați efectuat transferul bancar, vă rugăm să trimiteți o copie a dovezii de plată la info@ipworkshop.ro.

Taxa școlii de vară se poate achita în două rate până la data de 1 iulie. Este necesar ca prima rată să reprezinte cel puțin 50% din totalul sumei ce trebuie achitată. Data la care se achită prima rata este considerată ca data de achitare și se ia în considerare în calcularea taxei. După data de 1 iulie, taxa pentru școala de vara trebuie plătită integral.

Dacă se plătește în două rate, ambele dovezi de plată trebuie trimise la adresa info@ipworkshop.ro


FAQs

Există o vârstă minimă pentru participare?

Pentru participanții insoțiți de către un profesor/adult nu, altfel 16 ani împliniți la data începerii școlii de vară.

Transportul este inclus?

Nu, transportul nu este inclus.

Ce varianta de transport există?

Puteți ajunge la Tîrgu Mureș astfel:

 • Tren direct din București
 • Tren până la Sighișoara și apoi un maxi taxi
 • Autobuse directe din București, Sibiu, Rm Vâlcea

Ce să aduc cu mine?

Sunt foarte importante:

 • buletin
 • carnet de elev sau student
 • aviz epidemilogic

Vă mai recomandăm:

 • echipament sportiv
 • mingi
 • haine mai groase, seara poate fi destul de frig

Cum vă putem contacta?

Prin email la info@ipworkshop.ro sau la telefon la 0742061223.

Pot participa la mai multe cursuri?

Nu, cursurile sunt în paralel. În a doua săptămână lucrăm la proiecte unde se folosesc cunoștiințe de la mai multe cursuri, veți lucra și cu ce au învățat colegii de echipă la alte cursuri.

Se pot returna banii?

Vom face tot posibilul să vă returnăm banii parțial sau integral, însă depinde și de ce plăți am făcut noi deja.

Trebuie să vin cu biletul imprumat?

Nu

Pot modifica datele de inregistrare?

Da


Pot da biletul altcuiva?

Doar după ce vorbiți cu noi.

[En]

This year's summer school will be held from August 3 to 16 at Sapientia University in Tîrgu Mureș. You can attend one of the following courses:

 • Web Design (Photoshop)
 • Web programming
 • Android development
 • Internet of Things
 • Robotics
 • Secure Application Development (Rust)
 • Product Innovation
 • 3D printing

The registration fee will be worth: 1,100, 1,250, 1,350, 1,500 or 1,600 lei, depending on the period in which you register:

-1,100 lei for payments made until February 1, 2020

-1,250 lei for payments made until April 1, 2020

-1,350 lei for payments made until June 15, 2020

-1,500 lei for payments made until July 15, 2020

-1,600 lei for payments made after July 15, 2020 (registrations end at least one week before the start of the Summer School)

For participants from Tîrgu Mureș the tax is worth 350 lei and 450 lei after June 15 (tax does not include accommodation or meal).

Participants who are not from Tîrgu Mureș, are under 18 years old and cannot be accompanied by an adult, please contact us on 0742061223.

Participants under 16 years of age and cannot be accompanied by an adult cannot be accommodated in the summer school.

The payment of the summer school will be made in the account:

The IP Workshop Association

Str. Nada Florilor, Nr. 5, Bl. 5, App. 55, Sc. 2, Et. 2

Sector 2

Bucharest

CIF / CUI: 31920956

IBAN: RO60RNCB0723135001970001

Bank: BCR Politehnica

Bucharest

Explanations: the name of the participants for whom it is paid

After you have made the bank transfer, please send a copy of the proof of payment to info@ipworkshop.ro.

The summer school fee can be paid in two installments until July 1st. It is necessary that the first installment represents at least 50% of the total amount to be paid. The date on which the first installment is paid is considered as the payment date and is taken into account when calculating the tax. After July 1, the summer school fee must be paid in full.

If paid in two installments, both proof of payment must be sent to info@ipworkshop.ro


FAQIs there a minimum age for participation?

For the participants accompanied by a teacher / adult no, otherwise 16 years old when the summer school starts.

Is transport included?

No, transportation is not included.

What kind of transport is there?

You can reach Tîrgu Mureș as follows:

Direct train from Bucharest
Train to Sighișoara and then a maxi taxi
Direct buses from Bucharest, Sibiu, Rm Vâlcea

What to bring with me?

 • ID
 • student or student card
 • epidemiological opinion

We also recommend:

sportswear
balls
thicker clothes, in the evening can be quite cold

How can we contact you?

By email at info@ipworkshop.ro or by phone on +40742061223.

Can I take more courses?

No, the courses are in parallel. In the second week we work on projects where knowledge from several courses is used, you will also work with what teammates have learned in other courses.

Can the money be returned?

We will do our best to refund your money in part or in full, but it also depends on what payments we have already made.


Do I have to bring the printed ticket?

Not


Can I change my registration details?

Yes


Can I give the ticket to someone else?

Yes, if you talk to us beforehand.
Share with friends

Date and Time

Location

Universitatea Sapientia

540485 Corunca

Romania

View Map

Save This Event

Event Saved