Öppen informations- och frågestund om utlysningen via Skype

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Pågående utlysning inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är öppen mellan 5 november 2018 - 21 februari 2019.

Information om utlysningen har tidigare publicerats av f3 och Energimyndigheten.

Planerar du en ansökan och och vill ställa frågor till Energimyndigheten och samverkansprogrammets kansli om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Undrar du till exempel något om villkor för finansiering eller kommunikationsarbete i ansökan?

Anmäl dig då att delta i en öppen informations- och frågestund den 16 januari som genomförs av handläggare från Energimyndigheten och samverkansprogrammets kansli vid f3 via Skype.

Skypelänk till informationstillfället kommer att skickas ut per mejl till registrerade deltagare senast på förmiddagen för informationstillfället.

Date and Time

Save This Event

Event Saved