Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Eurooppasali

Malminkatu 16

00100 Helsinki

Finland

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Avoin ministeriö ry ja Deliberatiivisen demokratian instituutti järjestävät osana European Citizens Crowdsourcing -hanketta Open Democracy in Practice -seminaarin. Tervetuloa tapaamaan ja oppimaan uutta avoimen päätöksenteon tekijöiden, kehittäjien, tutkijoiden ja hyödyntäjien kanssa. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin.


“Kansalaisaloitetta voisi viedä yhteiskehittelyalustan suuntaan”

Joonas Pekkanen

Joonas Pekkanen, Avoin ministeriö

Joonas Pekkanen käynnisti Avoimen ministeriön toiminnan ennen oikeusministeriön kansalaisaloitepalvelun käyttöönottoa. Yhdistyksen tehtävä on kehittynyt aloiteinstituution edunvalvonnan suuntaan. Avoin ministeriö on mukana muun muassa Eucrowd-hankkeessa joukkoistamisen menetelmien kehittämiseksi. Pekkasen mukaan kansalaiset ja poliitikot tarvitsevat yhteisiä työkaluja päätösten valmisteluun. Siviilityössään Helsingin kaupungilla hän on käynnistänyt Helsinki app -mobiilisovelluksen kehityksen, jonka avulla kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä asioista vähällä vaivalla.


“Valtionhallinnon avoimen valmistelun pioneeri”

Jyrki Jauhiainen

Jyrki Jauhiainen, Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen on vetänyt useita osallistamishankkeita, jotka ovat tavoittaneet huomattavia määriä kansalaisia sekä lakien että niin kutsutun pehmeän sääntelyn valmistelussa. Hänellä on 27 vuoden kokemus lainvalmistelusta ja sen kehittämisestä. Tuhannet kiinnostuneet ovat osallistuneet asunto-osakeyhtiölain, hyvän yhdistystavan ja osakeyhtiölain arviointiin ja ideoimiseen vaikuta-lakiin -sivustolla ja valtion lausuntopalvelussa. “Aktiivinen moderointi auttaa keskustelun rakentumista. Vuorovaikutus itse sisällön suhteen osoittaa keskustelijoille hallinnon kiinnostuksen heidän mielipiteitään kohtaan.”


“Arvolähtöinen, datan vauhdittama demokratia”

Petri Takala

Petri Takala, Tekniikan akateemiset & Gofore

Petri Takalalla on vuosikymmenen kokemus päätöksenteon joukkoistamisesta eri organisaatioissa. Tänä vuonna Takala vei menetelmää askeleen eteenpäin fasilitoimassaan Tekniikan Akateemisten valtuustosopimusneuvotteluissa. Hän operationalisoi valtuustoryhmien arvot dataksi, jonka pohjalta valtuustosopimus syntyi sujuvasti ja menetelmä herätti tyytyväisyyttä erityisesti rationaalisen päätöksenteon kannattajissa. Menetelmällä voi olla potentiaalia pitkällekin, kun digitalisaatio auttaa tekemään hallinnosta entistä asiakaslähtöisempää.


“Demokratiainnovaatiot luovat uusia osallistumisen tapoja”

Maija Jäske

Maija Jäske, Turun yliopisto

Maija Jäske valmistelee väitöskirjaansa demokratiainnovaatioista Turun yliopistossa. Hän on viime aikoina osallistunut muun muassa kansalaisaloitteen kehittämiseen sen toimintaa arvioineessa VN-TEAS tutkimushankkeessa. Jäskeltä on ilmestynyt viime vuosina useita artikkeleita alan kansainvälisissä journaaleissa, kuten Swiss Political Science Review'ssä ja Scandinavian Journal of Public Administrationissa.


“Haasteista tulevaisuuden mahdollisuuksiksi”

Elina Kiiski Kataja

Elina Kiiski Kataja, Sitra

Elina Kiiski Kataja työskentelee Sitrassa ennakoinnin johtavana asiantuntijana. Hänen vastuihinsa ennakointiverkostossa kuuluvat, että yhteiskunnan toimijat osaavat ottaa kiinni tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Keväällä 2017 Kiiski Kataja oli järjestämässä Tulevaisuuden Valtiopäiviä ja julkaisi sen pohjaksi kaksitoista konkreettista ehdotusta sisältäneen muistion Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta.


Pelillistettyä kaupunkisuunnittelua Hämeenlinnassa

Hämeenlinna Cities Skylines

Juuso Heinisuo & Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinna yhdisti pelillistämisen ja osallistamisen ainutlaatuisella tavalla vuonna 2016. Kaupunki mallinnettiin johtavaan (siihen Sim Cityä suositumpaan) kaupunkisimulaatiopeli Cities Skylinesiin. Yleisö haastettiin suunnittelemaan pelin avulla kahta kaupunginosaa. Karttapohjan latasi yli 500 pelaajaa ja kilpailu keräsi 17 ehdotusta. Kantolan alueen osalta peli on vaikuttanut uuteen yleiskaavaan.


"Miten joukkoistetaan genomikansalaisuus?"

Heikki Saxén

Heikki Saxén, Bioetiikan instituutti

Genomikansalaisuutta on ehdotettu konseptiksi, joka tuo geneettiseen tietoon liittyvät merkittävät yhteiskunnalliset aiheet lähemmäksi kansalaisia. Sen odotetaan edistävän geneettisen tiedon keräämistä, tallentamista ja käyttöä koskevan päätöksenteon demokraattisuutta ja osallisuutta. Muista ryhmistä poiketen, tässä ei esitellä toteutunutta tapausta, vaan suunnitellaan alusta alkaen malli joukkoistamisprosessiksi varta vasten aihealueen politiikkatoimenpiteiden luomiseksi.


Demokratia käden ulottuville

Electorate app

Karri-Pekka Korolainen & Juha Repo, Electorate App, Pentaleap

Pentaleap kehittää sovellusta vaivattomaan ja pelillistettyyn mielipiteenilmaisuun. Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kertoa kannattavansa tai vastustavansa virallisia päätöksiä etukäteen puhelimen ruutua pyyhkäisemällä. Electorate-sovelluksen konsepti palkittiin alkuvuonna Data Business Challengessa parhaan liiketoimintapotentiaalin omaavana kilpailutyönä aktiivinen kaupunkilainen -sarjassa.


Yhteishyvän joukkorahoitus

Osuuskunta Ehta Raha

Kimmo Hokkanen & Tanja Korvenmaa, Osuuskunta Ehta Raha

Osuuskunta Ehta Raha ylläpitää joukkorahoitusalustaa, jonka kautta yhteiskunnalliset yritykset voivat toteuttaa laina- ja vastikepohjaisia joukkorahoituskampanjoita. Se antaa arvopohjaisille toimijoille mahdollisuuden kysyä suoraan yleisöltään, onko heidän toimintansa rahoittamisen arvoista. Ehta on toteuttanut kolme ensimmäistä kampanjaa, joiden kautta yli 250 osallistujaa on rahoittanut yhteishyvää yli 130 000 eurolla. Muotoilija ja fasilitaattori Tanja Korvenmaa vastaa Ehta Rahassa myynti- ja kehittämistyöstä. Eettisen markkinoinnin ja taiteellisen ilmaisun moniottelija Kimmo Hokkanen työstää Ehta Rahan viestintää.


Program


9.30 Morning coffee


10.00 Opening words

 • Welcome, facilitators Lari Karreinen & Aira Ranta

 • Open Democracy in Finland, Joonas Pekkanen, chairman, Open Ministry


10.15 Case presentations

 • Soft spot for regulation: crowdsourcing from beginning on issue identification, Jyrki Jauhiainen, Counsellor of Legislation, Ministry of Justice

 • Making data driven decisions based on personal values, case Tekniikan Akateemiset. Petri Takala, senior advisor, digital business & government, Gofore


11.15 Facilitated Experts Panel Discussion

Possibilities and challenges for crowdsourcing in European, national and local levels.

 • Maija Jäske, doctoral candidate, University of Turku

 • Joonas Pekkanen, Open Ministry

 • Elina Kiiski Kataja, leading expert, foresight, Sitra

 • Jyrki Jauhiainen, Ministry of Justice


11.45 Lunch break

 • Light lunch will be served


12.30 Workshop

Guest facilitators share their experiences in crowdsourcing. Learning from these cases is contributed to drafting European level crowdsourcing pilot.

 • Gamified urban planning, Juuso Heinisuo & Niklas Lähteenmäki, City of Hämeenlinna,

 • Crowdfunding for Collaborative economy, Kimmo Hokkanen & Tanja Korvenmaa, Ehta Raha

 • Possibilities for Crowdsourcing for Genomic Citizenship, Heikki Saxén, The Finnish Institute of Bioethics

 • Electorate, The civic engagement app. Influence the decisions of your life, Karri-Pekka Korolainen & Juha Repo, Pentaleap oy

 • Shared understanding for well-informed decision-making, Jouni Tuomisto, National Institute for Health and Welfare THL

 • One more workshops to be confirmed.


14.00 Workshop conclusion

 • Presenting workshop discussion together and drawing conclusions.


14.30 Ending of program

 • Please feel free to stay for refreshments, snacks and especially for getting to know awesome new people!


15.30 Closing the venue

 • Thanks for participating!The main event language is English because partners from other Eucrowd organizations are expected to participate. Workshops may be held as well in Finnish if all participants in a group agree.

The EUCROWD project has been funded with the support of the Europe for Citizens programme 2016 of the European Union under activity Democratic engagement and civic participation and sub-activity Civil society projects

Europe for Citizens programme 2016

Share with friends

Date and Time

Location

Eurooppasali

Malminkatu 16

00100 Helsinki

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved