Sales Ended

Idea Garage Workability/ Töövõime Ideepäev

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

AS SEB Pank

2 Tornimäe

15010 Tallinn

Estonia

View Map

Event description

Description

*******scroll below for description in English********

Garage48 ja Tööandjad on saanud kokku, et korraldada üks äge päev uute võimaluste leidmiseks vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemiseks.

toomise vähenenud töövõimega inimestele.

Soovime antud ideetalgudega luua uusi ja nutikaid lähenemisviise, kuidas vähenenud töövõimetega inimesed saaksid
- osaleda tööturul juba olemasolevatel positsioonidel kohandades töökoha tingimusi
- leida hõlpsamini üles töö, mis neid kõnetab
- võimaldada tööandja ja tööotsija lihtsamat omavahelist suhtlust
- teavitada tööandjaid muredest ja eripäradest, millega peab arvestama, kui tööle tuleb inimene, kes tavalisest töötajast mõnevõrra erineb

Tegemist ei ole tavalise igava ümarlauaga-
ühe päeva vältel saavad kõik soovijad esitleda oma probleeme ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Parimate ideede ümber moodustuvad tiimid, millega saavad liituda kõik, keda mõte kõnetab. Mentorite, struktureeritud tiimitöö, business canvase ja moderaatori abiga valideeritakse ideetalgude raames kõige huvitavamad probleemid, pakutakse välja lahendused ja tehakse esimesed sammud, et lahendused jõuaksid ka elluviimiseni. Päeva lõpus esitlevad kõik meeskonnad oma ideed uuesti žüriile, valitakse välja parimad ja toimub autasustamine.

Tudengid, ettevõtjad, arendajad, disainerid, vähenenud töövõimega inimesed- osalema on oodatud kõik, keda vähenenud töövõimega inimeste tööhõive suurendamine kõnetab. Võibolla oled sellises situatsioonis sina ise, ehk puudutab see kedagi, kellest hoolid või oled hoopis tööandja rollis.

Rohkem infot peatselt Garage48 veebilehelt
Ideepäeva FB link: https://www.facebook.com/events/1593127957473139/

Innovatsioonitalgud toimuvad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel.

***************************

Garage48 and Employers have come together, to organize another cool ideation session in order to find new solutions in the work market to fit the needs of those with lessened workability.

Idea Garage Workability came together to find clever new ways for the people with lessened workability
to
Find new and interesting job openings
Find ways to participate in the work market by making few adjustments in traditional workplaces
Communicate better with an employer and employee with some special requirements
Educate an employer better about the challenges they are facing when trying to fit a new employee with a lessened workability into traditional working place

Date and Time

Location

AS SEB Pank

2 Tornimäe

15010 Tallinn

Estonia

View Map

Save This Event

Event Saved