PROTEBE live

 

PROTEBE live od roku 2005 propaguje design jako kulturní hodnotu a důležitý nástroj konkurenceschopnosti podniků i neziskových organizací. Od roku provozuje v Karlových Varech multifunkční prostor galerie SUPERMARKET wc, která prezentuje mladé začínající autory, výuku na středních a vysokých uměleckoprůmyslových školách, profesionální designéry a aktivity neziskových organizací. V současné době realizuje projekt Life-netdesigning, jehož obecným cílem je rozvoj systémových opatření pro podporu studentů a absolventů designu při vstupu do profesní praxe.

PROTEBE live je občanské sdružení, které založili a řídí grafičtí designéři. Na svém kontě má řadu výstavních a kulturně vzdělávacích projektů. Spolupracuje s významnými nevládními neziskovými organizacemi, školami, firmami a institucemi veřejné správy.

 

PROTEBE live od roku 2005 propaguje design jako kulturní hodnotu a důležitý nástroj konkurenceschopnosti podniků i neziskových organizací. Od roku provozuje v Karlových Varech multifunkční prostor galerie SUPERMARKET wc, která prezentuje mladé začínající autory, výuku na středních a vysokých uměleckoprůmyslových školách, profesionální designéry a aktivity neziskových organizací. V současné době realizuje projekt Life-netdesigning, jehož obecným cílem je rozvoj systémových opatření pro podporu studentů a absolventů designu při vstupu do profesní praxe.

PROTEBE live je občanské sdružení, které založili a řídí grafičtí designéři. Na svém kontě má řadu výstavních a kulturně vzdělávacích projektů. Spolupracuje s významnými nevládními neziskovými organizacemi, školami, firmami a institucemi veřejné správy.

Events

Sorry, there are no upcoming events