Skip Main Navigation
Page Content

Združenje notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut je slovenski odsek mednarodne krovne organizacije The Institute of Internal Auditors (IIA), ki je najbolj prepoznan inštitut na področju notranje revizije na svetu. Ustanovljen je bil leta 1941 v ZDA. Kasneje je širil svoje delovanje tudi izven ZDA in tako postal mednarodni inštitut. Danes združuje več kot 185 tisoč članov v več kot 170 državah. IIA je aktiven pri promociji notranje revizijske stroke, izobraževanju, certificiranju, izdaja pa tudi Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jim sledi tudi velika večina notranjih revizorjev v Sloveniji.

 

Glavno poslanstvo delovanja IIA – Slovenskega inštituta je prenos najboljših praks, tako v Sloveniji kot tudi v povezavah z ostalimi notranjimi revizorji v Sloveniji in v svetu. V ta namen vsak mesec organiziramo mesečni sestanek, kjer so predstavljene različne prakse v okviru izbrane teme. Udeležba je za člane IIA – Slovenskega inštitut brezplačna. 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved