Skip Main Navigation
Page Content

World Wide Narrative

Temaer som angår ungdom er noe som ofte snakkes om. For øvrig får de unge sjelden delta i det offentlige ordskiftet og med det fremme sitt syn på saker som omhandler dem. Dette betyr at et mangfold av unge stemmer verken blir hørt eller invitert inn i påvirkningsprosesser.

For at de unge skal få mer påvirkningskraft og bli synliggjort i større grad, bruker vi i World Wide Narrative metoden digital historiefortelling. Digitale fortellinger er personlige historier som digitaliseres gjennom lydopptak og bilder eller video. Det er mulig å være helt anonym for de som ønsker dette.

Save This Event

Event Saved