Skip Main Navigation
Page Content

Women in Tech Cymru / Merched mewn Technoleg Cymru

We are a network that promotes and supports learning, best practice, and innovation for women working STEM careers in Wales. As members of Women in Tech Cymru we:

  • Create opportunities for each other to learn and develop
  • Keep abreast of industry developments
  • Challenge ourselves and each other to encourage best practice and innovation in our work
  • Support and empower women who see their futures in STEM

 

Rhwydwaith sydd yn hybu a chefnogi dysgu, ymarfer da ac ymlyniad ar gyfer merched mewn gyrfaoedd gwyddoniaeth, technoleg a mathemateg yng Nghymru. Fel aelodau o Merched Mewn Technoleg Cymru byddwn yn:

  • Creu cyfleoodd i ddysgu a datblygu
  • Sicrhau gwybodaeth gyfredol am y diwydiant
  • Cynorthwyo ymarfer a ymlyniad yn ein gwaith
  • Cefnogi datblygu merched yn y maes

Save This Event

Event Saved