¡Vamos! Flamenco Camp Crete 24-30/7/2022

GR: Ο Βάμος ιδρύθηκε από Άραβες πειρατές που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία τον 8ο αιώνα και από εκεί ονομάστηκε το χωριό "Βάμος" που στα ισπανικά είναι ¨"Vamos¨" που σημαίνει "πάμε" !

Η ιδέα να φιλοξενήσουμε ένα τέτοιου τύπου Camp στον Βάμο Χανίων, έρχεται από τη βαθιά επαφή του χωριού, των ανθρώπων του, της κουζίνας του και της ιστορίας του, με αυτή της flamenco κουλτούρας .

Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση της Αραβικής κληρονομιάς στη flamenco κουλτούρα είναι ακόμα τόσο ζωντανή που μπορεί κανείς να την αντιληφθεί στις μουσικές παραδόσεις της τέχνης του flamenco.

Γι αυτό σκεφτήκαμε ότι δε θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο έδαφος από τον Βάμο για να στήσουμε αυτό το Camp: πρόκειται για μια ζεστή και θεραπευτική εμπειρία, που θα επιτρέψει στους δασκάλους να μοιραστούν τις γνώσεις τους με το κοινό και δίνοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε όλοι μια εβδομάδα χαράς σε έναν πανέμορφο τόπο.

Το σχέδιό μας περιλαμβάνει ντόπιους αλλά και Ισπανούς καλλιτέχνες που θα μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα από παραστάσεις και εργαστήρια.

Σας καλωσορίζουμε όλους και σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της νέας Flamenco εμπειρίας.

Τηλ επικοινωνίας 6972343968

Mail επικοινωνίας info@yotabaron.gr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN: Vamos was founded by Arab pirates who were expelled from Spain in the 8th century. The village takes its name from the spanish word "Vamos" that means "lets go!"

The idea to host a Flamenco Camp in Vamos comes from the deep connection with the village, its people, its food and history with the flamenco culture. In particular, the interaction between the Arab legacy and the flamenco culture is still vivid, and you may still perceive such heritage in their musical traditions. This is why we thought of Vamos and its community as the ideal cradle for this event: it would be an extremely humbling and healing experience, to be able to share knowledge and passion for the Flamenco mesmerising culture, providing the audience with a moment of beauty and joy to share altogether. The plan is to set up both flamenco performances and workshops for the locals to engage with, and these performances and workshops will be given by Spanish and local Greek artists.

We are welcoming everyone to take part in this Flamenco movement!

Contact Mail: info@yotabaron.gr

Tel: +30 697 2343968 / +31 68 722 2977

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES: Vamos fue fundada por piratas árabes que fueron expulsados ​​de España en el siglo VIII.

La idea de organizar un Flamenco Camp en Vamos surge de la profunda conexión con el pueblo, su gente, su comida e historia con la cultura flamenca. En particular, la interacción entre el legado árabe y la cultura flamenca sigue siendo viva, y es posible que todavía se perciba tal herencia en sus tradiciones musicales. Es por eso que pensamos en Vamos y su comunidad como la cuna ideal para este evento: sería una experiencia tremendamente humilde y sanadora, poder compartir conocimiento y pasión por la fascinante cultura flamenca, brindando al público un momento de belleza. y alegría para compartir por completo. El plan es organizar espectáculos y talleres de flamenco para que los lugareños se involucren, y estos espectáculos y talleres serán impartidos por artistas griegos locales y españoles.

¡Damos la bienvenida a todos a participar en este movimiento flamenco!

Tel: +30 697 2343968 / +31 68 722 2977

Contact Mail: info@yotabaron.gr

 

GR: Ο Βάμος ιδρύθηκε από Άραβες πειρατές που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία τον 8ο αιώνα και από εκεί ονομάστηκε το χωριό "Βάμος" που στα ισπανικά είναι ¨"Vamos¨" που σημαίνει "πάμε" !

Η ιδέα να φιλοξενήσουμε ένα τέτοιου τύπου Camp στον Βάμο Χανίων, έρχεται από τη βαθιά επαφή του χωριού, των ανθρώπων του, της κουζίνας του και της ιστορίας του, με αυτή της flamenco κουλτούρας .

Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση της Αραβικής κληρονομιάς στη flamenco κουλτούρα είναι ακόμα τόσο ζωντανή που μπορεί κανείς να την αντιληφθεί στις μουσικές παραδόσεις της τέχνης του flamenco.

Γι αυτό σκεφτήκαμε ότι δε θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο έδαφος από τον Βάμο για να στήσουμε αυτό το Camp: πρόκειται για μια ζεστή και θεραπευτική εμπειρία, που θα επιτρέψει στους δασκάλους να μοιραστούν τις γνώσεις τους με το κοινό και δίνοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε όλοι μια εβδομάδα χαράς σε έναν πανέμορφο τόπο.

Το σχέδιό μας περιλαμβάνει ντόπιους αλλά και Ισπανούς καλλιτέχνες που θα μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα από παραστάσεις και εργαστήρια.

Σας καλωσορίζουμε όλους και σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της νέας Flamenco εμπειρίας.

Τηλ επικοινωνίας 6972343968

Mail επικοινωνίας info@yotabaron.gr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN: Vamos was founded by Arab pirates who were expelled from Spain in the 8th century. The village takes its name from the spanish word "Vamos" that means "lets go!"

The idea to host a Flamenco Camp in Vamos comes from the deep connection with the village, its people, its food and history with the flamenco culture. In particular, the interaction between the Arab legacy and the flamenco culture is still vivid, and you may still perceive such heritage in their musical traditions. This is why we thought of Vamos and its community as the ideal cradle for this event: it would be an extremely humbling and healing experience, to be able to share knowledge and passion for the Flamenco mesmerising culture, providing the audience with a moment of beauty and joy to share altogether. The plan is to set up both flamenco performances and workshops for the locals to engage with, and these performances and workshops will be given by Spanish and local Greek artists.

We are welcoming everyone to take part in this Flamenco movement!

Contact Mail: info@yotabaron.gr

Tel: +30 697 2343968 / +31 68 722 2977

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ES: Vamos fue fundada por piratas árabes que fueron expulsados ​​de España en el siglo VIII.

La idea de organizar un Flamenco Camp en Vamos surge de la profunda conexión con el pueblo, su gente, su comida e historia con la cultura flamenca. En particular, la interacción entre el legado árabe y la cultura flamenca sigue siendo viva, y es posible que todavía se perciba tal herencia en sus tradiciones musicales. Es por eso que pensamos en Vamos y su comunidad como la cuna ideal para este evento: sería una experiencia tremendamente humilde y sanadora, poder compartir conocimiento y pasión por la fascinante cultura flamenca, brindando al público un momento de belleza. y alegría para compartir por completo. El plan es organizar espectáculos y talleres de flamenco para que los lugareños se involucren, y estos espectáculos y talleres serán impartidos por artistas griegos locales y españoles.

¡Damos la bienvenida a todos a participar en este movimiento flamenco!

Tel: +30 697 2343968 / +31 68 722 2977

Contact Mail: info@yotabaron.gr

 

Events

Sorry, there are no upcoming events