Skip Main Navigation
Page Content

University Medical Centre Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost.

 

Our principal aim is to provide quality care to patients from Slovenia and other European countries. We aim at continuous improvement of our services, development and introduction of new methods of treatment, and transfer of knowledge to younger generations of healthcare professionals.

Save This Event

Event Saved