Skip Main Navigation
Page Content

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (bundan böyle TRAI olarak anılacaktır); ilgili tüm paydaşların destek verdiği, Türkiye’de yapay zekanın gelişmesi ve kalkınmaya yüksek katma değer sağlamak için yürütülen bir girişimdir.

GelecekHane liderliğinde ve ev sahipliğinde 6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da 50 kişinin katılımı ile, Türkiye’de türünün ilki ve çok önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Bir günlük yoğun ve yaratıcı çalışmalar sonucunda, katılımcılar arasında şu mutabakat sağlandı:

Yapay zeka çok önemli bir konudur. 
Yapay zeka Türkiye’de henüz olması gereken yerde değildir. 
Yapay zeka paydaşları birbirini tanımalı, iş birliği yapmalıdır. 
Yapay zeka ile ilgili bilinç ve farkındalık geliştirilmelidir. 
Yapay zeka ile ilgili ekonomi desteklenmeli, geliştirilmelidir. 
Yapay zeka konusunda hızlıca her türlü yetkinlikler artırılmalıdır. 
Bunun için TRAI ortak bir platform olarak tüm paydaşlar tarafından desteklenecektir, kullanılacaktır. TRAI ortak bir buluşma ve paylaşım ortamı olarak kullanılacaktır.

Save This Event

Event Saved