Skip Main Navigation
Page Content

Trường doanh nhân PTI

Trường doanh nhân PTI với đội ngũ chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực khác nhau, chất lượng bài giảng thực tế, cơ sở vật chất hiện tại…Trường là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân sự các cấp trong Doanh nghiệp tại các mảng: Kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự…

Save This Event

Event Saved