Skip Main Navigation
Page Content

Trường Đại Học Ngoại Thương - Viện Kinh Tế Và Thương Mại Quốc Tế

THÔNG TIN CHUNG

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế được thành lập theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

+ Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế và thương mại quốc tế.

+ Tổ chức đào tạo và tư vấn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế.

+ Đấu thầu, phối hợp và triển khai các dựa án nghiên cứu trong và ngoài nước.

+ Phát hành các ấn phẩm khoa học phục vụ học tập, nghiên cứu và kinh doanh.

+ Nối kết trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp thông qua Câu lạc bộ doanh nhân: iEIT

Save This Event

Event Saved