Skip Main Navigation
Page Content

Svensk Kooperation

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen och ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen i Sverige.

Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO, tillsammans med KFO:s medlemmar Folksam, OK, Riksbyggen och Fonus. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att …

  • öka kunskapen om kooperation,
  • sprida idéer och visioner,
  • driva opinionsbildning och
  • företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Save This Event

Event Saved