Svaki student Mostar

Sve što radimo, radimo zato što vjerujemo da istinsko pripadanje mjenja sve u životu. Mi vjerujemo da svaki student može imati pozitivan uticaj na okolinu u kojoj živi samo ako pripada zajednici koja ih izaziva i mijenja.

Svaka osoba traži mjesto gdje može pripadati. Kreirani smo da budemo društvena bića, i negdje u dubini je skrivena želja da budemo prihvaćeni i ohrabreni. Te stvari možemo pronaći samo u kontekstu autentične zajednice – one koja nas prihvaća onakve kakvi jesmo, ali također pred nas postavlja izazove kroz koje postajemo bolji.

Sve što radimo, radimo zato što vjerujemo da istinsko pripadanje mjenja sve u životu. Mi vjerujemo da svaki student može imati pozitivan uticaj na okolinu u kojoj živi samo ako pripada zajednici koja ih izaziva i mijenja.

Svaka osoba traži mjesto gdje može pripadati. Kreirani smo da budemo društvena bića, i negdje u dubini je skrivena želja da budemo prihvaćeni i ohrabreni. Te stvari možemo pronaći samo u kontekstu autentične zajednice – one koja nas prihvaća onakve kakvi jesmo, ali također pred nas postavlja izazove kroz koje postajemo bolji.

Events

Sorry, there are no upcoming events