Organizer profile image

Survival Skills Vietnam

Kỹ năng Sinh tồn SSVN là doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh giúp giảm thương vong có thể phòng tránh được hiện đang rất cao tại Việt Nam thông qua giáo dục sơ cấp cứu chuẩn quốc tế.
Ngoài việc là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo sơ cấp cứu hàng đầu, SSVN còn là tổ chức duy nhất cung cấp hàng loạt các chương trình giáo dục cộng đồng miễn phí và thường xuyên khác bao gồm hội thảo, chương trình truyền hình, kênh Youtube, ứng dụng di đông, đào tạo cứu hộ thủy nạn v.v.
Sorry, there are no upcoming events