Skip Main Navigation
Page Content

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť

SASIB je dobrovoľná a nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca profesionálov pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti.  Cieľom SASIB je prispievať ku zlepšeniu stavu informačnej bezpečnosti na Slovensku a pôsobiť ako národná, mimovládna autorita. 

Save This Event

Event Saved