Skip Main Navigation
Page Content

Sliperiet vid Umeå universitet är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas.

Sliperiet är en gränsöverskridande plats: mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle, mellan nutid och framtid.

Här möter du forskare, studenter, entreprenörer och kreatörer i en stark innovationsmiljö, med verkstäder för experimenterade och idéutveckling. Sliperiet startar och stödjer nytänkande, samarbeten och nyttiggörande.

Save This Event

Event Saved