Pure Rocket Science

Pure Rocket Science föreläsningarna arrangeras av studenter vid Marknadskommunikationsprogrammet IHR (tidigare Institutet för Högre Reklamutbildning) och Studentrådet för Reklam & PR på Stockholms Universitet. 

IHR ger Marknadskommunikationsprogrammet som omfattar 90 högskolepoäng. Utbildningen syftar till få fram personer som kan ta ansvar för ett företags eller en annan organisations totala marknadskommunikation – strategiskt, taktiskt och praktiskt. IHR utbildar Sveriges framtida ledare inom marknadsföring och kommunikation.
Utbildningen riktar sig till personer som redan har en akademisk utbildning eller några års praktisk branscherfarenhet. Här fördjupar sig studenterna i de ekonomiska, strategiska, taktiska och juridiska aspekterna av marknadskommunikation samt ledarskap med kommunikativt fokus. Utbildningen är både akademisk och praktiskt orienterad.
Att utbildningen är akademisk innebär att den vilar på vetenska
plig grund. Teorier inom marknadskommunikation är värdefulla verktyg i det praktiska arbetet därför att de skapar förståelse för och insikter i hur marknaden är beskaffad och de åtgärder man måste ta hänsyn till för att kommunikationen ska fungera. Teori utgör även en samlad och beprövad plattform som speglar de praktiska erfarenheter som visar vad som fungerar och vad som inte fungerar.


Den teoretiska skolning som utbildningen ger möjliggör således utformning av effektivare marknadskommunikation och minskar risken för att man slösar bort pengar på ineffektiv kommunikation som inte ger de resultat man satt som mål. 

Den praktiska orienteringen kommer till uttryck i att studenterna i stor utsträckning arbetar utifrån verkliga problem i de teoretiska studierna samt med riktiga uppdrag från företag och andra organisationer som projektarbeten. Det krävs även arbetslivserfarenhet med planeringsansvar inom marknadskommunikation för att komma in på linjen, en erfarenhet som det som studeras i utbildningen kan relateras till. Studenternas skiftande bakgrunder stimulerar ytterligare utbytet dem emellan och vidgar perspektiven på problem och lösningar.

Kombinationen av praktisk orientering och akademisk nivå gör utbildningen unik i Sverige. IHR's studenter är genomgående mycket motiverade då de måste ta "ledigt" från yrkesverksamhet för att på heltid studera vid IHR under ett år (tre terminer).

Diplomerade från IHR kan direkt efter examen ta ansvar för ett företags eller en annan organisations marknadskommunikation, både strategiskt, taktiskt och praktiskt.
Pure Rocket Science föreläsningarna arrangeras av studenter vid Marknadskommunikationsprogrammet IHR (tidigare Institutet för Högre Reklamutbildning) och Studentrådet för Reklam & PR på Stockholms Universitet. 

IHR ger Marknadskommunikationsprogrammet som omfattar 90 högskolepoäng. Utbildningen syftar till få fram personer som kan ta ansvar för ett företags eller en annan organisations totala marknadskommunikation – strategiskt, taktiskt och praktiskt. IHR utbildar Sveriges framtida ledare inom marknadsföring och kommunikation.
Utbildningen riktar sig till personer som redan har en akademisk utbildning eller några års praktisk branscherfarenhet. Här fördjupar sig studenterna i de ekonomiska, strategiska, taktiska och juridiska aspekterna av marknadskommunikation samt ledarskap med kommunikativt fokus. Utbildningen är både akademisk och praktiskt orienterad.
Att utbildningen är akademisk innebär att den vilar på vetenska
plig grund. Teorier inom marknadskommunikation är värdefulla verktyg i det praktiska arbetet därför att de skapar förståelse för och insikter i hur marknaden är beskaffad och de åtgärder man måste ta hänsyn till för att kommunikationen ska fungera. Teori utgör även en samlad och beprövad plattform som speglar de praktiska erfarenheter som visar vad som fungerar och vad som inte fungerar.


Den teoretiska skolning som utbildningen ger möjliggör således utformning av effektivare marknadskommunikation och minskar risken för att man slösar bort pengar på ineffektiv kommunikation som inte ger de resultat man satt som mål. 

Den praktiska orienteringen kommer till uttryck i att studenterna i stor utsträckning arbetar utifrån verkliga problem i de teoretiska studierna samt med riktiga uppdrag från företag och andra organisationer som projektarbeten. Det krävs även arbetslivserfarenhet med planeringsansvar inom marknadskommunikation för att komma in på linjen, en erfarenhet som det som studeras i utbildningen kan relateras till. Studenternas skiftande bakgrunder stimulerar ytterligare utbytet dem emellan och vidgar perspektiven på problem och lösningar.

Kombinationen av praktisk orientering och akademisk nivå gör utbildningen unik i Sverige. IHR's studenter är genomgående mycket motiverade då de måste ta "ledigt" från yrkesverksamhet för att på heltid studera vid IHR under ett år (tre terminer).

Diplomerade från IHR kan direkt efter examen ta ansvar för ett företags eller en annan organisations marknadskommunikation, både strategiskt, taktiskt och praktiskt.

Events

Sorry, there are no upcoming events