Skip Main Navigation
Page Content

Proneo AS

Vi i Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

 

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv
  • Klyngeutvikling
  • Koblinger mellom FoU- og næringsaktører

 

Våre medarbeidere har kjernekompetanse på forretningsutvikling, kommersialisering, prosjektledelse, prosessledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved