Skip Main Navigation
Page Content

Proneo AS

Vi i Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

 

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv
  • Klyngeutvikling
  • Koblinger mellom FoU- og næringsaktører

 

Våre medarbeidere har kjernekompetanse på forretningsutvikling, kommersialisering, prosjektledelse, prosessledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Save This Event

Event Saved