Skip Main Navigation
Page Content

Plastic Soup Foundation

No plastic waste in our water!

Dat is de missie van de Nederlandse Plastic Soup Foundation, die in 2011 werd opgericht. Inmiddels behoren we volgens de internationale pers tot ‘One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution.’ Daarbij halen we geen plastic uit het water. We zorgen dat er niet (meer) in komt. Dit doen we door een vaste aanpak:

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soup via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soup is bij ons aan het goede adres. Zo ontwikkelde PSF in 2016 lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: De PSF stimuleert alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben wat ons betreft de meeste impact. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumentenplastics, de ontwikkeling van een Plastic Footprint voor bedrijven maar ook installaties die op een slimme wijze plastic afvangen in rivieren.

-----

That is the mission of the in 2011 founded Dutch Plastic Soup Foundation. According to the international press, we are now ‘One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution.’ We do not get plastic out of the water. We want to put an end to the increasing pollution of the seas and oceans with plastics. We want to prevent even more plastics entering the sea in the future.For that, we have the following strategy:

Be aware: The Plastic Soup Foundation constantly draws attention to plastic soup through campaigns, news articles and social media.

Get educated: Anyone who wants to find out more about plastic soup is in the right place when they come to us. For instance in 2016 Plastic Soup Foundation developed educational programs for primary schools and secondary schools. In addition we work together with experts, politicians, organizations, universities and companies which have similar missions or visions.

Find solutions: The Plastic Soup Foundation stimulates all possible (innovative) solutions which help tackle the causes of plastic soup at source. Measures which prevent plastic entering the environment, water and eventually ending up in the sea have the greatest impact in our opinion. This includes reducing the amount of single-use consumer plastics, the development of a Plastic Footprint for companies as well as smart devices which collect plastic in waterways.

Save This Event

Event Saved