Skip Main Navigation
Page Content

NextBridge Group

NextBridge Group er en gruppering av selskaper som jobber utelukkende med rådgivning og implementering av business intelligence (BI).
BI handler om å samle relevant informasjon fra alle aktuelle kilder, og sammenstille og tilgjengeliggjøre dette på en slik måte at beslutningstakere på alle nivåer kan treffe bedre beslutninger.
Konsulentene i NextBridge har over 300 års samlet erfaring i dette.

Vår kompetanse spenner over alle deler av BI-begrepet;
fra datavarehus til rapportering, fra
scorecards og dashboards til data mining og statistisk analyse, fra BI Competency Centers til BI strategi, fra big data til datavisualisering.

NextBridge bistår de mest krevende kundene med å forbedre sin styringsinformasjon. Vi jobber mest blant topp 500 selskapene i landet, så som DNB, Gjensidige, Lyse, BertyelO. Steen og Bama.

Våre snaut 30 rådgivere og konsulenter kalles ”brobyggere”, fordi de bygger bro mellom forretning og IT. De er således tospråklige. De forstår markedssjefens utfordringer og skjønner økonomidirektørens stammespråk, samtidig som de kjenner seg hjemme blant kundens mange databaser og kildesystemer. Dette er en krevende rolle, og ikke mange behersker den. Våre brobyggere har gjort seg fortjent til tittelen gjennom en lang rekke prosjekter.

NextBridge
-
Bridging business and IT at the next level

Save This Event

Event Saved