Skip Main Navigation
Page Content

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved