Skip Main Navigation
Page Content

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutets prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved