Skip Main Navigation
Page Content

IUC Z-GROUP

Om oss

IUC Z-GROUP AB ägs av drygt 50 industriföretag i Jämtlands län. Tillsammans har våra ägare ca 1 800 anställda.

IUC Z-GROUP verkar för utveckling och tillväxt  hos länets små och medelstora företag inom tillverkning och teknik.

Vad vi erbjuder:

Vi tillhandahåller Utbildning, Nätverk och Inköp. Det har vi gjort sedan 1998.

Vi har en modell för att genomföra Tillväxtanalys i företag där företagens behov åskådliggörs. Prioriterade utvecklingsområden för att nå tillväxt och konkurrenskraft lyfts fram.

Vi erbjuder möjlighet att deltaga i utvecklingsprogram inom områdena Marknad, Produktionsutveckling och Ledarskap.

IUC Z-GROUP ingår i det nationella IUC-nätverket som består av 16 regionala IUC-bolag. Dessa bolag äger gemensamt IUC Sverige AB som är en sammanhållande länk och förser de regionala bolagen med uppdrag från nationella kunder.

Om Du vill veta mer om  IUC Z-GROUP, vänligen  tag kontakt med Gunnar Elmroth eller Sverker Hallén på tel 063-12 99 50.

Save This Event

Event Saved