Κέντρα ikid

Πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης από τα έμπειρα στελέχη των κέντρων ikid.

Πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης από τα έμπειρα στελέχη των κέντρων ikid.