Skip Main Navigation
Page Content

Humanister i Erhvervslivet, AU

Humanister i erhvervslivet er en studenterdreven forening på Arts, Aarhus Universitet, der laver hands-on projekter, hvor studerende og erhvervslivet kan mødes i øjenhøjde. Vi ligger på grænsen af universitet og arbejdsmarkedet og tager afsæt i de studerendes ønsker, behov og ideer for at skabe forskellige møderum, hvor studerende, virksomheder, foreninger, kommuner og kulturinstitutioner sammen kan afprøve samarbejder, undre sig, få inspiration og skabe netværk. Sammen afsøger vi hvilke kompetencer humanister har, understøtter den enkelte studerende med at finde sin unikke profil og får skabt mere faglig selvbevidsthed og handlemod blandt de studerende på Arts.

Save This Event

Event Saved