Skip Main Navigation
Page Content

Hội nghị Mô phỏng ASEAN Toàn quốc

THÔNG TIN CHUNG

VIETNAM NATIONAL MODEL ASEAN MEETING (HỘI NGHỊ MÔ PHỎNG ASEAN TOÀN QUỐC) là một chuỗi hội nghị mô phỏng các Hội nghị cấp cao thường niên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm: Hội nghị quan chức cấp cao, Hội nghị bộ trưởng chuyên ngành, Hội đồng điều phối và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Hội nghị được sáng lập và tổ chức bởi 15 cựu thành viên – những đại biểu suất sắc đã vượt qua cuộc tuyển chọn gắt gao của Quỹ ASEAN để trở thành đại diện cho sinh viên Việt Nam tham dự Hội nghị mô phỏng ASEAN của Quỹ ASEAN trong 2 năm 2015 và 2016. Chương trình được tổ chức và hướng dẫn theo đúng phiên bản gốc của Hội nghị mô phỏng ASEAN của Quỹ ASEAN. Bước sang năm thứ hai, chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ pháp lí của Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững CSDS.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved