Skip Main Navigation
Page Content

Học Viện Marketing Nanado

DV Nanado Academy


Nanado Academy là 1 Học Viện Đào Tạo về Marketing, Sản Phẩm của Nanado Academy là những khóa học đào tạo chuyên sâu về Marketing.

Tại Nanado Academy, có 3 nhóm khóa học quan trọng:

  • Nanado Basic, là chuỗi các khóa học Marketing căn bản, dành cho sinh viên, định hướng học để vào SMEs làm việc, xem Marketing như 1 nghề.

  • Nanado Advance, là chuỗi các khóa học chuyên viên Marketing, dành cho Marketer đã đi làm 1 thời gian, cần học nâng cao tay nghề, hay những bạn trẻ đang làm công việc khác, muốn thử sức dấn thân vào nghề Marketing này. Định hướng là đào tạo để vào các SMEs làm việc.

  • Nanado VIP, là chuỗi các khóa học Marketing cho lãnh đạo, với định hướng đào tạo về Planning, Operation, Strategy, Management là chính, không đi sâu vào execution, kỹ thuật quá nhiều. Khóa học định hướng đến các chủ doanh nghiệp SMEs.


Nanado Academy đang có 4 khóa học (thuộc Nanado VIP, dành cho chủ DN)

  • Foundation Of Marketing (kiến thức nền về Marketing). 5tr/hv
  • Winning in Store (học Trade Marketing). 2,9tr/hv
  • Business Design Pro (học về Chiến Lược và Mô Hình Kinh Doanh). 4tr/hv
  • Sức Mạnh Ngôn Từ (học về Content & Chiến Lược Nội Dung). 3,5tr/hv

Tương lai, sẽ phát triển thêm các khóa học cho Nanado Basic (sinh viên) & Nanado Advance (người đi làm, marketer).

Save This Event

Event Saved