Skip Main Navigation
Page Content

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Fundacja od 2013 r jest koordynatorem Klastra LifeScience Kraków, który powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science.

Save This Event

Event Saved