Skip Main Navigation
Page Content

FDF for Business

Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som genom att stärka, utbilda och handleda hundratals ledare verkar för att stärka tusentals tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. FDF for Business är FDF:s kommersiella gren där vi har vi tagit vår kompetens, våra erfarenheter och metoder från vår ideella verksamhet och anpassat dem till företag. Vi hjälper företag att arbeta med jämställdhet, inkludering och mångfald genom föreläsningar, workshops, utbildningar och konsultuppdrag, så att näringslivet blir mer inkluderande och drivet av värderingar. På så sätt kan företag bli en del av vårt förändringsarbete - och vi kan på samma gång generera intäkter som finansierar vår ideella verksamhet. Win-win helt enkelt!

Save This Event

Event Saved