Skip Main Navigation
Page Content

ESSİAD, soğutma sanayi sektörünün önde gelen işadamları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır. ESSİAD'ın yürüttüğü başlıca projeler: 
•Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, 
•EHİS LAB Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi, 
•ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projesi, 
•ESSİAD Okuldan İşe Projesi, 
•Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği Projesi’dir. 
Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Aegean Region Refrigeration Industry and Business Association ESSIAD was founded by the leading businessmen of the refrigeration industry in 1990. The main purpose of the Association is to keep the rights and the legal ethics of the people and the companies playing role in the HVAC-R sector, to enhance their professional development, to support their market improvement plans and besides to deliver the high quality products to the end-user.
Main projects of ESSIAD in progress are;
•Increasing Export Capacity of Industrial Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration
(HVAC-R) Cluster Project,
•EHİS LAB HVAC-R Accredited Test and Analysis Laboratory Project,
•ESSİAD Continuous Training Center Project
•ESSİAD From School to Profession Project
•Adding Value to the Future EU Project
Today, ESSIAD is proud to be one of the most powerful organizations among the industry together with the registered members in achieving their goals and identifying new targets every day.

Save This Event

Event Saved