Skip Main Navigation
Page Content

E-Handelsstaden Borås

E-handelsstaden Borås Ekonomisk Förening är en stark och stabil samverkansplattform där näringsliv, Borås Stad och den framtida kompetensförsörjningen (Borås Högskola, Yrkeshögskolan, Borås Vuxenutbildning) knyts samman på ett tydligt sätt.

E-handelsstaden Borås vision är stärka Boråsregionen position som Nordens självklara handelsnav. Målsättningen är att utveckla och befästa Boråsregionens position som ett modernt handelskluster in i framtiden.

E-handelsstaden Borås arbeta utifrån medlemmarnas behov, där vi idag ser att prioriterade områden är att säkerställa att rätt kompetens finns i regionen. Vi skapar även olika mötesplatser och initierar nätverksträffar samt andra nätverksbildande aktiviteter för att främja erfarenhetsutbyte. Regelbundet arrangeras intressanta frukostmöten som är välbesökta. Ytterligare viktiga frågor att arbeta med är forskning samt logistik.

Allt detta utifrån medlemmarnas intresse, så vi är ständigt öppna för förslag.

Save This Event

Event Saved