Skip Main Navigation
Page Content

Code for Croatia - Programiraj za Hrvatsku

Code for Croatia - Programiraj za Hrvatsku - je organizacija za lokalnu građansku uključenost - mi smo ekspertna skupina Hrvatske udruge za otvorene sustave i internet, građanski orijentirani volontera koji koriste internet kao platformu za lokalne vlasti i građanske usluge. Code for Croatia povezuje developere, dizajnere, informatičare, gradske inicijatore, aktiviste, organizatore i pokretače ideja koji volontiraju u suradnji s gradskim vlastima i gradskim organizacijama da vlasti usvoje otvorene internetske tehnologije.

Save This Event

Event Saved