Skip Main Navigation
Page Content

Citerus

Citerus är ett engagerat IT-konsultföretag som utvecklar människor och mjukvara åt de organisationer som ser mjukvara som en kritisk framgångsfaktor. Det gör vi  genom utbilda och coacha, genom att införa ett självstyrande ledarskap och ett lättrörligt arbetssätt eller genom att utveckla mjukvaran. 

Vi pratar: Scrum, Kanban, Domän-driven Design, Agilt Ledarskap, Mjukvaruhantverk, Lean UX, Java, Microservices, Scala, Kotlin, JS, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Value Stream Mapping och Event Storming etc.

Besök oss på www.citerus.se

Save This Event

Event Saved