Skip Main Navigation
Page Content

BizTalk User Group Sweden

Målet med BizTalk Usergroup Sweden är att genom en community driven insats öka förståelsen och kunskapen kring Microsofts produkter och lösningar från Connected Systems Division, främst kring varumärket BizTalk och närliggande.

Information kommer att förmedlas främst genom presentationer och demo, genomförda av såväl frivilliga bland deltagarna själva som av speciellt inbjudna erkända svenska och internationella talare och experter. Det kommer även att finnas utrymme för andra typer av evenemang.

Målgruppen är individer med teknisk bakgrund eller intresse, såväl från linje som från konsultorganisationer, intresserade av systemintegration på Microsoft plattformen.

Save This Event

Event Saved