Skip Main Navigation
Page Content

beMedTech & Agoria Healthcare Technology

beMedTech is de federatie van de industrie van de medische technologieën en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in 4 productsegmenten : in-vitro diagnostiek, verbruiksgoederen, implantaten en medische investeringsgoederen. Samen vertegenwoordigen zij 1,5 miljoen referenties voor een jaaromzet van 3,4 miljard euro en ongeveer 18.000 banen in België.

beMedTech est la fédération belge de l’industrie des technologies médicales et compte plus de 200 firmes, soit 80% du marché concerné. Les membres sont subdivisés en 4 segments de produits : le diagnostic in-vitro, les consommables, les implants et les biens d’investissement médicaux. Ensemble, ils représentent 1,5 millions de références pour un chiffre d’affaires annuel de 3,4 milliards d’euros et environ 18.000 emplois en Belgique.

 

Save This Event

Event Saved