Skip Main Navigation
Page Content

Ban Điều Hành Đại Hội Thứ 19 Gia Đình Không Quân 5/69

 

Ban Điều Hành Đại Hội Thứ 19 Gia Đình Không Quân 5/69

 

Trưởng Ban: Trần Anh Tuấn

(818) 661-0564

Email: tuantran514@aol.com

Kỹ Thuật & Du Lịch: Võ Hà Phi

(714) 260-1407                                    

Email: phv49@hotmail.com

Văn Nghệ & Ẩm Thực: Trần Việt Cường

(714) 333-7050

Email: josephtran4@yahoo.com

Kế Toán & Tiếp Tân:

Tôn Thất Bảo

(714) 606-4406

Email: brianbton@gmail.com

Nguyễn Quang Đàm

(626) 324-7011

Email: dam5835@yahoo.com

 

 

Save This Event

Event Saved