Digitalisering handlar till 90% om människor och 10% om teknik

I våra kundpartnerskap arbetar vi med verksamhetsutveckling och ser tekniken som en möjliggörare för det. Tack vare tekniken går det att utveckla produkter och tjänster på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Det går även att arbeta smartare och effektivare tack vara nya digitala verktyg. Samtidigt är teknik till liten nytta om ingen använder den. Det är när samspelet mellan människa och teknik fungerar som digitaliseringens fulla styrka visar sig.

Digitalisering handlar till 90% om människor och 10% om teknik

I våra kundpartnerskap arbetar vi med verksamhetsutveckling och ser tekniken som en möjliggörare för det. Tack vare tekniken går det att utveckla produkter och tjänster på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Det går även att arbeta smartare och effektivare tack vara nya digitala verktyg. Samtidigt är teknik till liten nytta om ingen använder den. Det är när samspelet mellan människa och teknik fungerar som digitaliseringens fulla styrka visar sig.

Events

Sorry, there are no upcoming events